Tervetuloa Metalli 8 kotisivuille

"Ammattiosaston tarkoituksena on koota Teollisuusliiton eri alojen palkansaajat sekä näihin aloihin rinnastettavilla aloilla työskentelevät palkansaajat yhteistoiminnan avulla parantamaan työ- ja palkkaehtojaan, taloudellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan sekä toimimaan yhteiskunnallisen asemansa, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi."

Osaston jäsenkokouksia pidetään tarpeen vaatiessa ja niistä ilmoitetaan jäsenkirjeessä, liiton nettisivuilla sekä työpaikkojen ilmoitustauluilla.

Ammattiosaston hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Hallituksen kokoukset ilmoitetaan Tapahtumat-sivulla sekä sähköpostilla.

Hallitus kokoontuu varajäsenineen ja mahdollisimman hyvän tiedonkulun saamiseksi myös työpaikkojen pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuuttejen tulee osallistua kokouksiin.

OSALLISTUMALLA ITSE AMMATTIOSASTON TOIMINTAAN VOIT PARHAITEN VAIKUTTAA SEN KEHITTÄMISEEN HALUAMAASI SUUNTAAN.