Toimintalertomus 2013

Yleistä

Taloustilanne vuonna 2013

Talous on edelleen ollut koko vuoden Suomessa ja siten myös Lohjan alueella hyvin epävarmalla pohjalla. Investoinnit eivät ole lähteneet käyntiin. Yritykset toimivat hyvin lyhyt näköisesti, mennään kuukausi kerrallaan eteenpäin. Tulevaisuutta ei osaa oikein kukaan ennustaa, mitä tulee tapahtumaan. Silti osastomme alueen työpaikoilla on mennyt kohtuullisesti. Hyrles Oy:ltä irtisanottiin alkuvuodesta muutama työntekijä ja lomautuksia käytettiin myös. Sen jälkeen tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Enics Oy:llä oli myös alkuvuonna lomautuksia, mutta kevään jälkeen tilanne on muuttunut parempaan suuntaan ja yritys on palkannut uusia työtekijöitä tehtaalle. Constructor Finland Oy:ssä oli myös lomautuksia alkuvuodesta, mutta kesän jälkeen on sielläkin kaikilla ollut töitä. Saajos Oy:llä käytettiin myös lomautuksia ja irtisanomisia kun osa töistä siirrettiin tehtäväksi yrityksen Viron tehtaalle. Lohjan alueen työttömyys oli 11,5 %. Uusia työpaikkoja ei metallialalle ole syntynyt viime aikoina. Toivottavasti vuosi 2014 tuo tullessaan käänteen parempaan.

Syksyllä Metalliliitto ja Teknologialiitto sopivat uudesta palkka ratkaisusta, joka noudattelee keskusjärjestöjen sopimaa Työllisyys- ja kasvusopimusta. Sopimus aika on 1.11. – 31.10.2016. Palkankorotukset ovat hyvin maltilliset, sillä ensimmäinen korotus on vasta 1.3.2014 0,12 €/h tai 20 €/kuukausi, seuraava korotus on 1.3.2015 0,4 prosenttia viimeisen vuoden korotuksesta 2016 neuvotellaan 15.6.2015 mennessä. Tämä sopimus tehtiin siinä uskossa, että yritykset saisivat uskoa tulevaisuuteen ja alkaisivat investoimaan myös Suomeen ja saataisiin siinä ohessa uusia työpaikkoja, sillä työttömyys on Suomessa aivan liian korkea. Onko Suomessa yritysten liian helppo irtisanoa väkeään?

Kesän jälkeen alkoi myös näyttää siltä, että osaston tukityöllistetty 100-vuotis historiikin kirjoittaja Anne Lempinen ei tule saamaan kirjaa valmiiksi ajoissa osaston 100-vuotis juhlaan. Hän oli saanut alkua kirjoitettua, mutta sen jälkeen homma ei edennyt pitemmälle.

Osaston 100-vuotis juhlaa vietettiin Virkkalan Klubitalolla 2.11.2013 juhlavin menoin. Juhlapuhujaksi oli paikalle saatu Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Myös Lohjan kaupunginjohtaja kunnioitti läsnäolollaan juhlaa. Hän pitikin mielenkiintoisen Lohjan teollista historiaa käsittelevän puheen. Ohjelman juonsi ja lauloi varmoin ottein Heikki Lund. Virkkalan torvisoittokunta soitti työväenmusiikkia. Ohjelmaryhmä Nassakka esitti improvisaatiota. Juhlassa palkittiin myös kunniakirjoin osaston aktiivisessa toiminnassa mukana olleita. Juhla jälkeen tarjottiin vieraille jouluruokailu. Osaston pikkujoulua vietettiin samassa yhteydessä ruokailun jälkeen.

Jäseniä juhlaan osallistui 57, mutta kaikkiaan juhlassa oli mukana yli sata henkilöä.

Osastoa muistettiin rahalahjoituksin kaikkiaan 1880,00 €. Rahat päätettiin lahjoittaa uuden Lasten sairaalan rakennus projektiin Helsinkiin, lahjoitettava summa oli toimikunnan päätöksellä yhteensä tasan 2000,00 €.
          

Osaston jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 1144 henkilöä. Vuosi sitten jäseniä oli 1151 joten vähennystä edelliseen vuoteen on hieman (7). Tämän hetken jäsenmäärästä (1144) on vapaa jäseniä (A+B+C) yhteensä 327 henkilöä, oppilasjäseniä 52, työkyvyttömyyseläkeläisiä oli 40, itse maksavia jäseniä oli 95, työttömyyseläkeläisiä tällä hetkellä 14, ja työssä käyviä työnantajan perinnässä oli 625 henkilöä.


Ammattiosastossa valitut työsuojeluvalinnat 2014-2015

 

-Valon Kone Oy                                     Jorma Kortelaita               työsuojeluvaltuutettu
                                                                 Jukka Peippo                   I vara työsuojeluvaltuutettu
                                                                 Hermanni Åhman           II vara työsuojeluvaltuutettu

                                                                
- Mamec Oy                                           Kari Karjalainen               työsuojeluvaltuutettu

                                                                  Jukka Tervonen               I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Pekka Särkelä                  II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Meckra Tekniikka Oy                            Sami Kukkonen               työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Jukka Oksanen               I vara työsuojeluvaltuutettu                                                                                  Jarmo Lahtinen               II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Pumppulohja Oy                                   Heimo Vuorinen              työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Toni Korhonen                I vara työsuojeluvaltuutettu                                                                                 Jarkko Salminen             II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Alppilux Oy                                             Jukka Oksanen               työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Riitta Häyhänen              I vara työsuojeluvaltuutettu

 

Main Partner Oy                                    Mika Korkka                      työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Kari Mäyrälä                     I vara työsuojeluvaltuutettu

 

Enics Finland Oy                                  Mervi Ståhlstedt               työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Mikko Kivas                      I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Aki Lempinen                   II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Constructor Finland Oy                       Juha Räsänen                 työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Timo Huovinen                I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Mikael Nurmi                    II vara työsuojeluvaltuuutettu

 

Hyrles Oy                                                Tommi Ikävalko                työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Kimmo Karjalainen         I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                                                                            

Kokoukset

Toimikunta on kokoontunut 2013 aikana yhteensä 11 kertaa + järjestäytymiskokoukseen 13.12.2012. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Jukka Peippo, taloudenhoitajana Kari Hämäläinen. Osaston muut toimihenkilöt vuonna 2013 ovat: vara puheenjohtaja Mervi Ståhlstedt, opintosihteeri Taina Karjalainen, vara sihteeri Kari Hämäläinen, kirjeenvaihtaja Jouni Linden,  ATK-vastaava ja kotisivuvastaava Jouni Linden, Huvi, virkistys ja urheilu vastaava Toni Korhonen, kansainvälisten asioiden vastaava Kari Karjalainen, nais- ja tasa-arvovastaava Minna Forsman, nuorisovastaava Lauri Kalanti, harrastus ja kulttuurivastaava Seija Järvinen, veteraanivastaava Erkki Hartikka, jäsenhuoltajat eli päivystäjät 2013: Kari Hämäläinen ,Jukka Peippo, Kaj Lehtinen, Jouni Linden, Mervi Ståhlstedt, Erkki Hartikka. Päivystyksiä on kerran kuukaudessa joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo 10-12 paitsi heinäkuussa jolloin osasto lomailee. Toimintajaosto: Jouni Linden, Kari Hämäläinen, Jukka Peippo, Mervi Ståhstedt. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin.

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 7.4.2013 Metallituvalla, paikalla oli 10 osaston jäsentä ja vieraana Metallityöväen Liiton työehtotoimitsija Sari Kola. Ehdokasasettelu kokous 7.11.2013 Metallituvalla paikalla oli 17 osaston jäsentä, Kokouksessa asetettiin vain yksi puheenjohtaja ehdokas, Jouni Linden syyskokoukseen ja muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä.
Syyskokous 24.11.2013 Metallituvalla, paikalla oli 12 osaston jäsentä ja liitosta tasa-arvo ja kulttuuri toimitsija Kirsti Anttila. Ehdokasasettelukokouksessa oli asettu tarvittava määrä ehdokkaita joten ei käyty vaaleja ammattiosaston puheenjohtajasta, toimikunnan varsinaisista ja varajäsenistä. Ammattiosaston puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin täten Jouni Linden ja muista valinnoista on liitteenä henkilölista.

Metallin Uudenmaan aluejärjestön vuosikokous 15.3.2013 osastomme oli edustettuna täysimääräisenä. SAK Lohjan paikallisjärjestön vuoden 2013 kevätedustajakokous pidettiin Monkolassa valtuustosalissa 20.3.2013.          

SAK Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokous pidettiin 26.10.2013 Tallinnassa, ammattiosastoa edusti kokouksessa 6 osaston jäsentä.

TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 25.4.2013 TSL:n hallitukseen valittiin osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Jukka Peippo.

Seuturyhmän toiminta suuntautui pääasiassa koulutukseen ja nuorisotoimintaan seuturyhmä käsittää seuraavat osastot ao 008, ao 035, ao 178, ao 225, ja ao 436. Ammattiosastoa seututoimikunnassa edusti Kari Hämäläinen hänen varana  Jukka Peippo, Taina Karjalainen hänen varana Jouni Linden.  


Met-Kan sääntömääräinen vuosikokous 22.1.2013 Helsingissä metalliliiton liittotoimikunnan kokoustiloissa. Bo-Einar Forsman, Kari Hämäläinen ja Kimmo Karjalainen edustivat ammattiosastoa.

Koulutus

Kevään ay-koulun opintomatkaan Riikan osallistui 9 ammattiosaston jäsentä. Metalli Länsi-Uudenmaan seuturyhmä järjesti kurssin osastojen jäsenille Metallista infoa Karkkilan Kansantalolla 20.7. Sunset beach partyn yhteydessä, porkkana tuettu lippu tapahtumaan. Syksyllä alkoi uusi seuturyhmän ay-koulu. Siinä on kolme osaa, yksi on Karkkilassa, yksi Vihdissä ja yksi Lohjalla. Päätös jakso on toukokuussa 2014 Saksan Berliinissä . Osastosta syksyn ay-kouluun osallistui 10 henkilöä. Seuturyhmän puitteissa oli myös Tes- kurssi uudesta työehtosopimuksesta Metallituvalla 20.11. Vihdissä oli kurssin aiheena  palkkaus 29.10 ja Karkkilassa aiheena oli työsuojelun tärkeys 9.10. Nämä kurssit liittyivät ay-kouluun. Seuturyhmä järjesti myös työhyvinvointi kurssin 14.9. Karkkilassa, kouluttajana oli t yöympäristöasiantuntija Jouni Salonen ja 13.10. ammattiosaston toiminnan ja talouden suunnittelu kurssin Metallituvalla. Kouluttajana toimi Eero Tuhkanen. Kurssille osallistui 15 henkilöä.


Muu koulutus Murikka.

 

Jouni Linden                    Ihmissuhteet työpaikalla                      14.-18.1.2013

Minna Forsman               Ihmissuhteet työpaikalla                       14.-18.1.

Lauri Kalanti                     Luottamusmiesten peruskurssi          21.-25.1.

Hermanni Åhman           Luottamusmiesten peruskurssi          21.-25.1.

Tero Roni                           Luottamusmiesten peruskurssi          4.-8-.2.

Mikko Kivas                      Luottamusmiesten peruskurssi          18.2-22.2

Raija Virme                       Tietotekniikan peruskurssi                  25.2-1.3.

Jukka Oksanen               Työsuojelun peruskussi                      25.2-1.3.

Katja Hyvärinen               Luottamusmiesten peruskurssi osa  11.2-15.2.

Katja Hyvärinen               Luottamusmiesten peruskursi osa 2 18.3-22.3.

Jukka Oksanen               Minä Vaikutan kurssi                           22.-26.4.

Seija Järvinen                  Naisten seminaari                                 6.-7.4.

Minna Forsman               Naisten Seminaari                                 6.-7.4.

Hannu Nykänen             Luottamusmiesten peruskurssi          20.-25.5.

Mervi Ståhstedt                Tasa-arvo kurssi                                    8.-9.6.

Seija Järvinen                  Tasa-arvo kurssi                                    8.-9.6.

Hermanni Åhman           Luottamusmiesten jatkokurssi 1         9.-13.9.

Hermanni Åhman           Luottamusmiesten jatkokurssi 2         7.-11.10.

Tero Roni                       Luottamusmiesten jatkokurssi 1        30.9.-4.10.

Tero Roni                       Luottamusmiesten jatkokurssi 2        28.10.-1.11.

Jukka Oksanen               ATK-peruskussi                                     9.-13.9.

Lauri Kalanti                     Luottamusmiesten jatkokurssi 1         9.-13.9

Lauri Kalanti                     Luottamusmiesten jatkokurssi 2         7.-11.10.

Jouni Linden                    Hyvinvointi työyhteisössä                    23.-26.9.

Minna Forsman               Hyvinvointi työyhteisössä                    23.-26.9.

Lauri Kalanti                     Palkkaustekniikan kurssi                    25.-29.11

Minna Renvall                 Palkkaustekniikan kurssi                    25.-29.11

Seija Järvinen                  Ihmissuhteet työpaikalla                     25.-29.11.

Jukka Oksanen               ATK-jatkokurssi                                     9.-13.12.

 

Työväen Akatemia Espoo

Jouni Linden                    Järjestämiskurssi                                   18.-20.9

 

Päiväkumpu

Mervi Ståhlstedt               Kulttuuri kurssi                                      13.-14.4.

Seija Järvinen                  Kulttuurikurssi                                       13.-14.4                            

 

Virkistystoiminta

 

Osaston pilkkikilpailut järjestettiin kaksi osaisena: Met-kan pilkkikilpailut  2.3. Karkkilan Vuotinaisten järvellä ja Länsi-Uudenmaan seuturyhmän pilkkikilpailut Vihdin Kirkkojärvellä 16.3.. Osaston pilkkimestaruus ratkesi kahden kilpailun paremman tuloksen perusteella.

Osasto järjesti 23.3 nuorille ja miksei myös vähän vanhemmille peli-illan, jossa pelattiin erilaisia lautapelejä Metallituvalla.

Hyvinvointipäivä järjestettiin Metallituvalla naisille ja myös miehille 2.3.

Teatterimatka tehtiin 27-28.4. Tampereelle Musiikki Teatteri Palatsiin. Esitys oli tarina Remu & Hurriganes yhtyeestä. Esityksen jälkeen yövyimme hotelli Cumuluksessa.

Neuvottelu- ja retkeilypäivät 8.6. Tervakosken Puuhamaassa, osallistujia 41 henkilöä.
Jääkiekon Karjalaturnaus  Hartwall-areenalla.  Ammattiosasto avusti lipun hintaa 15 € / lippu, vain 4 jäsentä haki tukea.

Ammattiosaston pikkujoulujuhla oli 2.11  Virkkalan Klubitalolla. Joulu juhlassa meitä viihdytti  Juha Pennanen ja Creme yhtye.

Osaston keilailta pidettiin 5.10 Lohjan keilahallissa, osallistujia 11 jäsentä.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön tapahtumat: digi valokuvaus kurssi, korupaja, kesäpäivät Hiidensalmessa aliupseerien mökillä ja tietenkin Vappujuhla.

Ammattiosasto on tukenut paikallista kulttuurin harrastajia maksamalla  jäsenelle 5 €/ostetun lipun hinta. Tukea annettiin yhteensä 75 kappaletta.

Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä 3 työhuonekuntaa, Valon Kone Oy, Constructor Finland Oy ja Mecra Tekniikka Oy:ssä

Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä 50v

15 kpl, 60v 21 kpl, , 70v 14 kpl ja 80v 5 kpl ja 90v. yksi henkilö eli Tor Gröndahl
 

Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 25 € / talous.


Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa www.metalli8.net/ . osastolla on myös omat Facebook sivut.

Toimikunta