Toimintakertomus 2015

Yleistä

 

Taloustilanne vuonna 2015

Talous on edelleen ollut koko vuoden Suomessa ja siten myös Lohjan alueella hyvin epävarmalla pohjalla. Investoinnit eivät ole lähteneet käyntiin. Yritykset toimivat hyvin lyhyt näköisesti, mennään kuukausi kerrallaan eteenpäin. Talousahdinkoa on jatkunut jo kuudetta vuotta peräkkäin, eikä nousua  parempaan suuntaan ole vieläkään näkö piirissä. Useat Lohjalaiset  metallialan yritykset ovat olleet vaikeuksissa, koska tilauksia ei ole tullut ja sitä kautta ei ole ollut tarpeeksi tarjota töitä. Kesällä tuli myös tietoon, että Construcror Finland Oy lopettaa tuotannon tehtaallaan kesään 2016 mennessä. Työntekijät irtisanotaan ja ainoastaan 6 työntekijää jää varasto- ja huoltotöihin. Tuotanto siirtyy Venäjälle. Lomautuksia ja irtisanomisia on ollut myös muilla tehtailla mm. Hyrles Oy:ssä ja Mamec Oy:ssä. Valon Kone Oy:ssä ja Enics Finland Oy:ssä on mennyt kokovuoden hyvin ja jopa lisätty henkilökuntaa. Myöskin Mecra Tekniikka Oy:ssä on mennyt hyvin.

Keväällä käytiin eduskuntavaalit. Vasemmistopuolueet hävisivät vaalit selvästi ja oikeistopuolueet vahvistivat asemiaan. Lohjalta eduskuntaan pääsi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sosiaalidemokraattien Joona Räsänen. Osastomme puheenjohtaja Jouni Linden osallistui myös vaaleihin vasemmistoliiton listalta saaden ääniä 618. Hallitusneuvotteluiden jälkeen maahan muodostettiin kolmen puolueen (keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset) hallitus. Pääministerinä toimii keskustan Juha Sipilä. Molemmat työväen puolueet  jäivät oppositioon. Tämä ennusti vaikeita aikoja ammattiyhdistys liikkeelle.

Ensi töikseen hallitus puuttui työehto neuvotteluihin. Keskusjärjestöt olivat neuvotelleet yhteisestä palkkaratkaisusta nykyisen sopimuksen jatkeeksi. Hallitus antoi omat ohjeensa millaisen sopimuksen pitäisi olla. Sopimuksen pitäisi sisältää 5 % kustannus loikka eli alentaen työvoimakustannuksia. Jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse tähän ratkaisuun yhdessä niin hallitus laittaa voimaan ns. pakkolait. Ehdotuksina olivat lomarahan poisto, sairaslomaan heikennyksiä, koeaikaa pidennetään ja muita heikennyksiä työehto sopimukseen. Keskusjärjestöt tempaisivat syyskuussa mielen ilmaisupäivän. Helsingin rautatieaseman torille kokoontui yli 30 000 ihmistä osoittamaan mieltä hallitusta ja pakkolakeja vastaan. Lohjalta oli myös aktiiveja mukana tapahtumassa. Työpaikoilta oltiin pois ja osallistuttiin siten tapahtuman henkeen. Vielä on työväenliikkeessä voimaa.           

Osaston jäsenmäärä on tällä hetkellä 1128 henkilöä. Vuosi sitten jäseniä oli 1128 joten jäsenmäärä on pysynyt ennallaan. Jäsenistä on naisia 384 ja miehiä 744 henkilöä Jäsenmaksua (1,75%) maksavia jäseniä on 689 ja vapaa jäseniä ja muita yhteensä 439 henkilöä.


Ammattiosastossa valitut työpaikkojen työsuojeluhenkilöt 2016-2017

 

Valon Kone Oy                                      Jorma Kortelainen           työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Hermanni Åhman           I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Aki Vikstedt                       II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Constructor Finland Oy                       Juha Räsänen                 työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Leif Vinberg                                           I vara työsuojeluvaltuutettu

 

Hyrles Oy                                                Tomi Ikävalko                   Työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Jari Saarenpää               I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                          Kai Karjalainen               II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Mamec Oy                                              Kari Karjalainen               Työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Toni Korhonen                I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                          Teemu Nissinen             II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Meckra Tekniikka Oy                            Lauri Kalanti                     Työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Valtteri Hokkanen           I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                          Sami Kukkonen             II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Enics Finland Oy                                  Mervi Ståhlstedt               Työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Minna Forsman               I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Aki Lempinen                 II vara työsuojeluvaltuuutettu

 

Ensto Lighting Oy                                 Jukka Oksanen              Työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Riitta Häyhänen              I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                          Sami Österberg             II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Main Partner                                     Kai Mäyrälä                           Työsuojeluvaltuutettu

                                                         Miika Takkunen               I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                         Mika Korkka                    II vara työsuojeluvaltuutettu

 

Pumppulohja Oy                              Heimo Vuorinen              Työsuojeluvaltuutettu

                                                        Jarkko Salminen              I vara työsuojeluvaltuutettu

                                                        Sami Niemi                      II vara työsuojeluvaltuutettu

                                                               

Kokoukset

Toimikunta on kokoontunut 2015 aikana yhteensä 11 kertaa + järjestäytymiskokoukseen 9.12.2014. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Jukka Peippo, taloudenhoitajana Kari Hämäläinen. Osaston muut toimihenkilöt vuonna 2015 ovat: vara puheenjohtaja Mervi Ståhlstedt, opintosihteeri Hermanni Åhman, varasihteeri Kari Hämäläinen, kirjeenvaihtaja ja kotisivuvastaava Jouni Linden, huvi-,virkistys- ja urheilu vastaava Toni Korhonen, kansainvälisten asioiden vastaava Kari Karjalainen, nais- ja tasa-arvovastaava Minna Forsman, nuorisovastaava Lauri Kalanti, harrastus- ja kulttuurivastaava Seija Järvinen, veteraanivastaava Kari Hämäläinen.

Jäsenhuoltajat eli päivystäjät 2015: Kari Hämäläinen Jukka Peippo, Kaj Lehtinen, Jouni Linden, Mervi Ståhlstedt, Kari Karjalainen. Päivystyksiä on kerran kuukaudessa joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo 10-12 paitsi heinäkuussa jolloin osasto lomailee. Toimintajaosto: Jouni Linden, Kari Hämäläinen, Jukka Peippo, Mervi Ståhlstedt. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin.

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 29.3.2015 Metallituvalla, paikalla oli 7 osaston jäsentä ja vieraana Metallityöväen Liitosta tutkija Timo Eklund. Ehdokasasettelu kokous 5.11.2015 Metallituvalla paikalla oli 11osaston jäsentä. Kokouksessa asetettiin yksi puheenjohtaja ehdokas, Lauri Kalanti, ja muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä.
Syyskokous 22.11.2015 Metallituvalla, paikalla oli 13 osaston jäsentä ja liitosta  sopimus asiantuntija Mirjami Suikki. Ehdokasasettelukokouksessa oli asettu tarvittava määrä ehdokkaita, joten ei käyty vaaleja ja näin heidät valittiin tehtäviinsä v. 2016. Ammattiosaston puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin täten Lauri Kalanti.

Metallin Uudenmaan aluejärjestön vuosikokous 14.2.2015 osastomme oli edustettuna täysimääräisenä. Kokous pidettiin Vantaalla.

SAK Lohjan paikallisjärjestön edustajiston kevät kokous pidettiin Lohjan kaupungintalo Monkolassa valtuustosalissa 23.4.2015 klo 18.00 alkaen.         

SAK Lohjan paikallisjärjestön edustajiston syyskokous pidettiin 17.10.2015  Tallinnassa, ammattiosastoa edusti kokouksessa 7 osaston jäsentä.

TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 4.11.2015 TSL:n hallitukseen valittiin osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Jukka Peippo. Hallituksen puheenjohtajana toimii Leena Levonperä.

 
Seuturyhmän toiminta suuntautui pääasiassa koulutukseen ja nuorisotoimintaan Seuturyhmä käsittää seuraavat osastot ao 008, ao 035, ao 178, ao 225. Puheenjohtajana toimii Reima Rask, sihteerinä Marianne Boström ja varasihteerinä Jukka Peippo.

Met-Kan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.1.2015 Helsingissä metalliliiton liittotoimikunnan kokoustiloissa. Bo-Einar Forsman, Kari Hämäläinen ja Kimmo Karjalainen olivat edustamassa ammattiosastoa kyseisessä kokouksessa.

Koulutus


Metalli Länsi-Uudenmaan seuturyhmä järjesti  kevään ay- koulut:  31.1 Karkkila. 7.3 Vihdissä ja 28.3 Lohjalla Metallituvalla. Viimeinen osa eli matka Unkarin Budapestiin oli

 2. – 4.10. Matkalle osallistui 9 ammattiosaston jäsentä. Heinäkuussa 4.7 seuturyhmä järjesti kurssin Karkkilan Kansantalolla. Aiheena tutustuminen liiton toimintaan Vesa Holapan opastuksella. Kurssin jälkeen oli mahdollisuus osallistua HarjuFest kaupunki festariin.

Muu koulutus Murikka .

Jouni Linden                    Taseri kirjanpitokurssi                          9. – 11.3.

Mikko Vainio                    Luottamusmiesten peruskurssi          20. – 24.4

Seija Järvinen                  Naiset toimijana                                     15. – 17.4

Mervi Ståhlstedt               Naiset toimijana                                     15. – 17.4

Tomi Wallin                      Yritystalouden kurssi                            27. – 29.4

Kari Karjalainen               Titaani kurssi                                         23. – 24.5

Marko Oksanen               Luottamusmiesten peruskurssi            1.- 5.6.

Raija Virme                       Naisten Seminaari                                12. – 13.9

Seija Järvinen                  Naisten Seminaari                                12. – 13.9

Mervi Ståhlstedt               Naisten Seminaari                                12. – 13.9

Raija-Liisa Rinne            Naisten Seminaari                                12. – 13.9                                              Jouni Linden         Luottamusmiesten Seminaari             14. – 15.11

 

Helsinki –Uudenmaan alueen suunnittelupäiville 19.9.  Vantaalla osallistui osastostamme puheenjohtaja Jouni Linden ja sihteeri Jukka Peippo.

Helsinki-Uudenmaan alueen luottamusmiesten ajankohtaispäivälle 9.10. osallistuivat  Jouni Linden, Tomi Wallin ja Marko Oksanen.                                                                                               

Virkistystoiminta

 

Osaston pilkkikilpailut järjestettiin Länsi-Uudenmaan seuturyhmän kilpailuiden yhteydessä 22.3. klo 10-14. Kilpailu keskus Karkkilassa Vuotinaisten leirikeskuksessa. Osastosta ei ollut osallistujia.

Osaston teatterimatka tehtiin tänä vuonna Tampereelle Komedia Teatteriin 11.4. Esityksen nimi oli ”Ei Tolkun Häivää”. Mukana oli 48 teatterin ystävää.

Osaston pikkujoulua vietettiin tällä kertaa tanssikeskus Tanhuhovissa 28.11 jossa esiintymässä olivat Matti ja Teppo Ruohonen. Pikkujouluun osallistui 64 juhlijaa

Järjestettiin messumatka Helsingin Messukeskukseen 17.10. Messujen teemana oli ”I Love Me”. Mukana oli 19 henkilöä.

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön tapahtumat:  peli-ilta,  kesäpäivät Hiidensalmessa aliupseerien mökillä, keilailta keväällä Lohjan keilahallissa. Vappua vietettiin perinteisin menoin marssien ja juhla puheiden kera 1.5. Jäsenistön ulkoilupäivää vietettiin Gunnarlan majan maastossa 17.5. Paikallisjärjestö järjesti myös eduskuntavaalitilaisuuden  Lohjantähdessä 14.3. Maailma kylässä- festivaali 23.5 Helsingissä, sinne järjestettiin kuljetus Lohjalta. Syksyllä ostettiin 20 lippua Sami Hedberg stand-up esitykseen Laurentiussalissa 15.10.

Metallin Helsinki-Uudenmaan alue toimisto järjesti koko perheen retkeilypäivä tapahtuman Fiskarsin Ruukki alueella 6.6. Retkelle osallistui 22 henkilöä

Ammattiosasto on tukenut paikallista kulttuurin harrastajia maksamalla jäsenelle 5 €/ ostetusta lipusta.

Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä neljä työhuonekuntaa: Valon Kone Oy, Constructor Finland Oy, Hyrles Oy sekä Mamec Oy:ssä.
 

Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä 50v

15 kpl, 60v 34 kpl, 70v 18 kpl ja 80v 4 kpl. Onnittelut vielä heille kaikille.
 

Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 30€ / talous.


Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana: yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa www.metalli8.net/ . Osastolla on myös omat Facebook sivut.

 

Toimikunta