Toimintakertomus 2014

Yleistä

Taloustilanne vuonna 2014

Talous on edelleen ollut koko vuoden Suomessa ja siten myös Lohjan alueella hyvin epävarmalla pohjalla. Investoinnit eivät ole lähteneet käyntiin. Yritykset toimivat hyvin lyhyt näköisesti, mennään kuukausi kerrallaan eteenpäin. Talousahdinkoa on jatkunut jo viidettä vuotta peräkkäin , eikä nousua  parempaan suuntaan ole vieläkään näköpiirissä. Osaltaan talouden ahdinkoa on lisännyt Venäjän toimet Ukrainassa ja siitä seuranneet Eu:n pakotteet ja ruplan arvon romahtaminen. Vienti Venäjälle on on vähentynyt entisestään. Tämä on johtanut alueemme yrityksissä yt-neuvotteluihin. Osastoomme kuuluvissa yrityksissä mm. Constructor Finland Oy:ssä, Saajos Oy:ssä, Mamec Oy:ssä, Hyrles Oy:ssä ja Meckra Tekniikassa on ollut  joko lomautuksia tai irtisanomisia tai jopa molempia toimenpiteitä vuoden aikana,. Ainoastaan Valon Kone Oy:ssä ja Enics Finland Oy:ssä  on ollut täystyöllisyys kokovuoden ja jopa kiireitä. Lohjan alueen työttömyys aste on noussut jo 13,5% yksikköön. Uusia teollisia työpaikkoja ei juurikaan tule. Yritykset eivät näe tulevaisuutta kovinkaan valoisana. Epävarmuus jatkuu.

Keväällä käytiin myös Eu-vaalit. Euroopan parlamenttiin valittiin uudet jäsenet seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kokoomus voitti vaalit ja vasemmisto puolueet hävisivät äänestysprosentin jäädessä alhaiseksi. Ihmiset eivät jaksa innostua euro vaaleista.  Metallin ehdokkaita vaaleissa olivat Janne Laulumaa (SDP) , Erno Välimäki (Vas), Kari Uotila (Vas) ja Faruk Abu Taher (Vas). Vasemmistoliitto lähti hallituksesta samoin Vihreät. Sosiaalidemokraatit vaihtoivat puheenjohtajaa Jutta Urpilaisesta Antti Rinteeseen joka on Lohjalais taustainen. Hänen isänsä toimi aikoinaan täällä kaupunginjohtajana. Antti kävi myös koulunsa Lohjalla. Kokoomus vaihtoi myös puheenjohtajaa Jyrki Kataisesta Aleksander Stubbiin, josta tuli myös saman tien uusi pääministeri hallitukseen, joka aikoo olla vallassa kevään 2015 eduskuntavaaleihin asti.

Syksyllä uutisia ovat yksipuolisesti hallinneet Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja siitä aiheuneet yleisen talouden epävarmuuden jatkuminen. Pelättiin, että sota toimet laajenevat entisestään. Keskusteluun nousi myös pitäisikö Suomen liittyä puolustusliitto Natoon vai ei, turvatakseen omaa puolustustaan.

Syksyllä myös Metallin nuoret aktiivit tempaisivat liikkeelle Operaatio Vakiduuni- kampanjan, joka on tarkoitettu poistamaan ns. nolla työsopimukset. Jokaisella uudella työntekijällä, joka palkataan olisi kiinteä viikko työaika minimissään 18h/vko. Tämä on saanut hyvin ihmisiä liikkeelle yli liitto rajojen. Tästä yritetään saada aikaiseksi kansanliike. Kansalaisaloite on jo meneillään ja nimiä kerätään hyvän aatteen puolesta.
            

Osaston jäsenmäärä on tällä hetkellä 1128 henkilöä. Vuosi sitten jäseniä oli 1144 joten vähennystä edelliseen vuoteen on hieman eli (16). Tämän hetken jäsenmäärästä (1128) on vapaa jäseniä (A+B+C) yhteensä 323 henkilöä, oppilasjäseniä 78, työkyvyttömyyseläkeläisiä oli 38, itse maksavia jäseniä oli 90 ja työssä käyviä työnantajan perimiä jäsenmaksulaisia oli 599 henkilöä.


Ammattiosastossa valitut työpaikkojen luottamushenkilöt 2015-2016

 

Valon Kone Oy                                      Jukka Peippo                   pääluottamusmies

                                                                 Hermanni Åhman           vara pääluottamusmies

                                                                 Hannu Nykänen             osaston luottamusmies

 

Constructor Finland Oy                       Jouni Linden                    pääluottamusmies

                                                                 Timo Huovinen                vara pääluottamusmies

 

Hyrles Oy                                                Tomi Wallin                      pääluottamusmies

                                                                 Niko Lilja                           vara pääluottamusmies

 

Mamec Oy                                              Mikko Vainio                    pääluottamusmies

                                                                 Tero Koponen                  vara pääluottamusmies

 

Meckra Tekniikka Oy                            Marko Oksanen               pääluottamusmies

                                                                 Sami Kukkonen               vara pääluottamusmies

 

Enics Finland Oy                                  Kai Hyvärinen                  pääluottamusmies

                                                                 Minna Forsman               vara pääluottamusmies

                                                                 Mikko Leivo                      osaston luottamusmies

 

Saajos Oy                                               Timo Liuska                      pääluottamusmies

                                                                 Mika Kiiskinen                 vara pääluottamusmies

                                                                                                                                                                                               

Kokoukset

Toimikunta on kokoontunut 2014 aikana yhteensä 11 kertaa + järjestäytymiskokoukseen 12.12.2013. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Jukka Peippo, taloudenhoitajana Kari Hämäläinen. Osaston muut toimihenkilöt vuonna 2014 ovat: vara puheenjohtaja Mervi Ståhlstedt, opintosihteeri Hermanni Åhman, vara sihteeri Kari Hämäläinen, kirjeenvaihtaja  ja kotisivuvastaava Jouni Linden, Huvi, virkistys ja urheilu vastaava Toni Korhonen, kansainvälisten asioiden vastaava Kari Karjalainen, nais- ja tasa-arvovastaava Minna Forsman, nuorisovastaava Lauri Kalanti, harrastus ja kulttuurivastaava Seija Järvinen, veteraanivastaava Erkki Hartikka, jäsenhuoltajat eli päivystäjät 2014: Kari Hämäläinen Jukka Peippo, Kaj Lehtinen, Jouni Linden, Mervi Ståhlstedt, Erkki Hartikka. Päivystyksiä on kerran kuukaudessa joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo 10-12 paitsi heinäkuussa jolloin osasto lomailee. Toimintajaosto: Jouni Linden, Kari Hämäläinen, Jukka Peippo, Mervi Ståhlstedt. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin.

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 13.4.2014 Metallituvalla, paikalla oli 8 osaston jäsentä ja vieraana Metallityöväen Liitosta aluetoimitsija Ville

Kari . Ehdokasasettelu kokous 13.11.2014 Metallituvalla paikalla oli 16 osaston jäsentä, Kokouksessa asetettiin vain yksi puheenjohtaja ehdokas, Jouni Linden, ja muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä.
Syyskokous 30.11.2014 Metallituvalla, paikalla oli 13 osaston jäsentä ja liitosta  Helsinki-Uudenmaan  aluepäälikkö Jari Kallio. Ehdokasasettelukokouksessa oli asettu tarvittava määrä ehdokkaita joten ei käyty vaaleja ammattiosaston puheenjohtajasta, toimikunnan varsinaisista ja varajäsenistä. Ammattiosaston puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin täten Jouni Linden ja muista valinnoista on liitteenä henkilölista.

Metallin Uudenmaan aluejärjestön vuosikokous 15.2.2014 osastomme oli edustettuna täysimääräisenä.

SAK Lohjan paikallisjärjestön edustajiston kevät kokous pidettiin Lohjan kaupungintalo Monkolassa valtuustosalissa 7.4.2014 klo 18.00 alkaen.          

SAK Lohjan paikallisjärjestön edustajiston syyskokous pidettiin 1.11.2014  Tallinnassa, ammattiosastoa edusti kokouksessa 7 osaston jäsentä.

TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 25.4.2014 TSL:n hallitukseen valittiin osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Jukka Peippo.

 
Seuturyhmän toiminta suuntautui pääasiassa koulutukseen ja nuorisotoimintaan Seuturyhmä käsittää seuraavat osastot ao 008, ao 035, ao 178 ja ao 225. Puheenjohtajana toimii Reima Rask, sihteerinä Marianne Bolllström ja varasihteerinä Jukka Peippo

Met-Kan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.1.2014 Helsingissä metalliliiton liittotoimikunnan kokoustiloissa. Bo-Einar Forsman, Kari Hämäläinen ja Kimmo Karjalainen olivat  edustamassa ammattiosastoa kyseisessä kokouksessa.

Koulutus


Metalli Länsi-Uudenmaan seuturyhmä järjesti  1.3. Työttömyysturva  koulutus - kurssin Karkkilan kansantalolla jossa kouluttajan oli Metalliliitosta Juha Vierimaa. Metallin seuturymä järjesti myös kurssin liiton lomaeduista Lohjalla Metallituvalla 12.7. Kurssille osallistui 13 osaston jäsentä. Ay-koulun loppuosa eli matka Berliiniin tehtiin 23. – 25.5. Osastosta oli mukana 8 henkilöä. Luottamusmiesten ajankohtaispäivä pidettiin 12.4. Kylpylä Päiväkummussa kouluttajan toimi liitosta Jyri Vankka. Osallistujia oli 11 luottamushenkilöä.

Muu koulutus Murikka .

 

Hermanni Åhman           Työsuojelun peruskurssi                     2. – 7.2

Jorma Kortelainen           Työsuojelun peruskurssi                     2. – 7.2

Minna Forsman               Palkkaustekniikan kurssi                    10. – 14.2

Jouni Linden                    Hyvä lehtijuttu kurssi                            10. – 14.2

Jouni Linden                    Jäsenhuollon kurssi                             24. – 26.3

Jouni Linden                    Jäsenhuoltajien koulutuspäivät         17. – 18.5

Minna Forsman               Työsuojelu seminaari                           27. – 28.5

Kari Karjalainen               Työsuojelu jatkokurssi osa 1               2. – 6.6

Kari Karjalainen               Työsuojelu jatkokurssi osa 2               1. – 5.9

Mervi Ståhlstedt               Työsuojelu peruskurssi                        5. – 9.5

Seija Järvinen                  Työsuojelu peruskurssi                        5. – 9.5

Mervi Ståhstedt                Työsuojelun jatkokurssi osa 1            15. – 19.9

Mervi Ståhlstedt               Työsuojelun jatkokurssi osa 2            13. – 17.10

Seija Järvinen                  Työsuojelu jatkokurssi osa 1               15. – 19.9

Seija Järvinen                  Työsuojelu jatkokurssi osa 2               13. – 17. 10

Mervi Ståhlstedt               Tasa-arvo seminaari                             13. – 14. 9

Seija Järvinen                  Tasa-arvo seminaari                             13. – 14.9

Jouni Linden                    Tasa-arvo seminaari                             13. – 14,9

Jouni Linden                    Kansantalouden kurssi                       6. – 8.10

Kari Karjalainen               Ao:n kansainvälinen toiminta             13. – 15.10

Kari Hämäläinen             Ao:n taloudenhoito kurssi                   20. – 22.10

Kai Hyvärinen                  Luottamusmiesten peruskurssi          22. – 26. 9  

 

Helsinki –Uudenmaan alueen suunnittelupäiville 20.9.  Vantaalla osallistui osastostamme puheenjohtaja Jouni Linden ja sihteeri Jukka Peippo.

Helsinki-Uudenmaan alueen luottamusmiesten ajankohtaispäivälle 17.10. osallistuivat Minna Forsman, Tero Roni ja Jouni Linden                                                                                                          

Virkistystoiminta

Osaston pilkkikilpailut järjestettiin Länsi-Uudenmaan seuturyhmän kilpailuiden yhteydessä 9.3. klo 10-14. Osaston kilpailuun otti osaa vain 5 kilpailijaa. Voiton vei ja osaston pilkki mestaruuden Kari Tupola.

Osaston teatterimatka tehtiin tänä vuonna Helsinkiin Peacock teatteriin 8.3. Esitys oli musikaali Kuka, Mitä, Häh. Mukaan lähti 66 teatterinystävää.

Karting tapahtuma järjestettiin Helsinkiin Formula Centeriin 10.5. Tapahtumaan osallistui 26 rohkeaa ajajaa ja kannustajaa.

Osaston pikkujoulua vietettiin tällä kertaa merellä Baltic Queen laivalla 15-16.11. Tapahtumaan osallistui 96 juhlijaa.

Järjestettiin messumatka Helsingin Messukeskukseen 18.10. Messujen teemana oli ”I Love Me”. Mukana oli n. 40 henkilöä.

Osasto osti myös 50 kpl Hupirannekkeita , joita myytiin jäsenille edulliseen 28 € hintaan.

 

SAK:n Lohjan paikallisjärjestön tapahtumat: Suomirokkia tietovisa,  kesäpäivät Hiidensalmessa aliupseerien mökillä, keilailta syksyllä Lohjan keilahallissa. Vappua vietettiin perinteisin menoin marssien ja juhla puheiden kera 1.5.

 

Ammattiosasto on tukenut paikallista kulttuurin harrastajia maksamalla  jäsenelle 5 €/ostetusta lipusta.

Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä neljä työhuonekuntaa: Valon Kone Oy,  Constructor Finland Oy,  Mecra Tekniikka Oy sekä Mamec Oy:ssä
 

Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä 50v

12 kpl, 60v 37 kpl, 70v 16 kpl ja 80v 8 kpl. Onnittelut vielä heille kaikille.
 

Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 30 € / talous.


Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana yksi keväällä ja yksi syksyllä.

 

Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa www.metalli8.net/ . osastolla on myös omat Facebook sivut.

 

 

Toimikunta