Toimintakertomus 2012

Yleistä

 

Taloustilanne vuonna 2012

Taloustilanne Euroopassa ja Suomessa ja myös Lohjalla on ollut hyvin haasteellinen koko vuoden, koska talouskasvu on jäänyt hyvin alhaiseksi. Työttömyys ei kuitenkaan ole lähtenyt Lohjan alueella kovin suureen nousuun. Työttömyys % on alueella noin 8,5. Metallialalla työpaikat ovat säilyneet kohtuullisen hyvin. Lomautuksia ja irtisanomisia ei ammattiosaston toimialueella ole juurikaan ollut. Tosin uusiakaan työntekijöitä ei ole palkattu. Ainoastaan Constructor Finland Oy:ssä oli alkuvuonna lyhyt lomautusjakso jolloin työntekijöitä oli vuorotellen lomautettuina, jonka jälkeen sinne palkattiin useita työntekijöitä lisää. Alueen työpaikat ovat suhteellisen pienikokoisia tai korkeintaan keskikokoisia ja monen eri alan yrityksiä joten suurta työttömyyttä metallialalle tuskin tuleekaan. Työpaikkojen ikärakenne alkaa olla sellainen, että vanhempia on enemmän kuin nuoria. Nuorisotyöttömyys on myös huolestuttavaa, koska nuorten pitäisi päästä työelämään mukaan.

                

Vuosi 2012 oli myös vilkas vaalivuosi. Alkuvuodesta käytiin presidentin vaalit. Maahamme valittiin uusi johtaja Tarja Halosen jälkeen presidenttinä jatkaa Sauli Niinistö. Maaliskuussa käytiin Metallin liittokokous vaalit. Osastostamme oli ehdolla vaaleissa demarit Kari Hämäläinen ( 75 ääntä ), Jukka Peippo ( 54 ääntä ) ja Pia Hilska ( 19 ääntä ). Metallin vaikuttajat

Jouni Linden ( 137 ääntä ), Kari Karjalainen ( 43 ääntä ), Juha Mikkonen ( 18 ääntä ), Lauri Kalanti ( 9 ääntä )  ja Heikki Lönnqvist ( 7 ääntä ). Valituiksi liittokokoukseen tulivat Kari Hämäläinen ja Jouni Linden. Liittokokouksessa Jouni Linden valittiin toiselle kaudelle Metallin liittovaltuustoon. Syksyllä lokakuussa käytiin paikalliset kuntavaalit .Vuoden 2013 alussa tapahtuu myös kuntaliitoksia. Lohjaan liittyvät Nummi-Pusula ja Karjalohja. Uuteen kaupunginvaltuustoon oli osastostamme ehdolla SDP Jukka Peippo (125 ääntä) valittiin, Eino Alhola (114 ääntä) varavaltuutettu. Vasemmistoliitto Jouni Linden (88 ääntä), varavaltuutettu, Kari Karjalainen (37 ääntä), Lauri Kalanti (15 ääntä), Eero Särkinen ( 12 ääntä ), Erkki Hartikka (10 ääntä) ja Heikki Lönnqvist (4 ääntä). Perussuomalaiset Sakari Kataja (56 ääntä) varavaltuutettu.

 

Kesäkuun alussa osasto palkkasi osa-aikaiseksi työntekijäksi Anne Lempisen kirjoittamaan osaston 100-vuotishistoriikkiä. Metallituvalla järjestettiin 14.8. muisteluilta johon oli kutsuttu entisiä osaston veteraaneja muistelemaan osaston menneitä vaiheita. Varsinainen osaston 100 vuotisjuhla järjestetään marraskuussa 2013 Virkkalan Klubitalolla. Juhla puhujaksi tilaisuuteen on kutsuttu Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

 

Syksyn palkankorotus toteutettiin seuraavasti: Yleiskorotus 1,3 % ja paikallisesti sovittava erä 0,6 % jos erästä ei päästy sopimukseen pääluottamusmiehen kanssa tuli korotus 1,9 % 1.11.2012 kaikille.

 

Syksyllä tuli myös tietoon, että alueen toinen metallin ammattiosasto eli 130 on lopettamassa toimintaansa, koska heillä ei ole tarpeeksi aktiivisia ihmisiä toimikuntaan. Lokakuussa pidettiin kaksi yhdistymiskokousta osastojen välillä. Sovittiin, että osastot 8 ja 130 yhdistävät voimavaransa vuoden 2013 alusta alkaen. Joulukuun alussa osastoomme tuli 265 uutta jäsentä. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1151 jäsentä. Jäsenistä oli naisia 415 ja miehiä 736. Vapaajäseniä (A+ B +C) on yhteensä 308 henkilöä. Oppilasjäseniä 43. Työnantaja hoitaa jäsenmaksu perinnät 630 jäseneltä. Työttömyyseläkkeellä on 26 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeellä on 40 jäsentä. Itse maksavia jäseniä on 104.

 

 

 Ammattiosastossa valitut luottamushenkilöt työpaikoilla

 

Luottamusmiesvalinnat  2013-2014

 

-Valon Kone Oy                                     Kalanti Lauri                     pääluottamusmies
                                                                 Åhman Hermanni           vara pääluottamusmies 
                                                                 Kunttu Joni                       osaston luottamusmies

                                                                
-  Enics Oy                                              Forsman Minna               pääluottamusmies

                                                                 Hyvärinen Katja               vara pääluottamusmies                                                                    Kivas Mikko                      osaston luottamusmies

 

Mamec Oy                                              Tervonen Jukka               pääluottamusmies

 

Mecra Tekniikka                                    Oksanen Jukka               työsuojeluvaltuutettu

 

Main Partner Oy                                    Viita Kari                           pääluottamusmies

                                                                 Sainio Jani                       vara pääluottamusmies

 

Hyrles Oy                                                Roni Tero                          pääluottamusmies

                                                                 Nätynki Juha                    varapääluottamusmies

 

Constructor Finland Oy                       Linden Jouni                    pääluottamusmies

                                                                 Tallqvist Kaj                      vara pääluottamusmies

 

Mecra Tekniikka                                    Uusimaa Jari                    pääluottamusmies

                                                                 Kukkonen Sami               vara pääluottamusmies

 

Pumppulohja Oy                                   Nuutien Toni                    pääluottamusmies

                                                                 Jauhiainen Ari                 vara pääluottamusmies

 

MLB Electronics Oy                              Matilassi Tommi               pääluottamusmies

                                                               

Kokoukset

 

Toimikunta on kokoontunut 2012 aikana yhteensä 11 kertaa + järjestäytymiskokoukseen 15.12.2011. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Jukka Peippo, taloudenhoitajana Kari Hämäläinen. Osaston muut toimihenkilöt vuonna 2012 ovat: vara puheenjohtaja Kari Karjalainen, opintosihteeri Jari Uusimaa, vara sihteeri Kari Hämäläinen, kirjeenvaihtaja Jouni Linden,  ATK-vastaava ja kotisivuvastaava Timo Huovinen, Huvi, virkistys ja urheilu vastaava Bo-Einar Forsman, kansainvälisten asioiden vastaava Lauri Kalanti, nais- ja tasa-arvovastaava Pia Hilska, nuorisovastaava Lauri Kalanti, harrastus ja kulttuurivastaava Jari Uusimaa, veteraanivastaava Erkki Hartikka, jäsenhuoltajat eli päivystäjät 2011: Kari Hämäläinen ,Jukka Peippo, Kaj Lehtinen, Jouni Linden, Jari Uusimaa, Erkki Hartikka. Päivystyksiä on kerran kuukaudessa joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo 10-12 paitsi heinäkuussa jolloin osasto lomailee. Toiminta jaosto: Jouni Linden, Kari Hämäläinen, Jukka Peippo, Kari Karjalainen. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin, osanottajat ja käyntimäärät liitteenä.

 

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 15.4.2010 Metallituvalla, paikalla oli vain 5 osaston jäsentä ja vieraana metalliliitosta Antti Salonen. Ehdokasasettelu kokous 8.11.2015 Metallituvalla paikalla 15 osaston jäsentä, Kokouksessa asetettiin vain yksi puheenjohtaja ehdokas, Jouni Linden ja muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä.
Syyskokous 25.11. Metallituvalla oli paikalla 11 osaston jäsentä ja liitosta aluetoimitsija Jyri Vankka. Ehdokasasettelukokouksessa oli asettu tarvittava määrä ehdokkaita joten ei käyty vaaleja ammattiosaston puheenjohtajasta, toimikunnan varsinaisista ja varajäsenistä. Ammattiosaston puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin täten Jouni Linden ja muista valinnoista on liitteenä henkilölista.

Metallin Uudenmaan aluejärjestön vuosikokous 20.3. osastomme oli edustettuna täysimääräisenä. SAK Lohjan paikallisjärjestön vuoden 2012 kevätedustajakokous pidettiin Monkolassa valtuustosalissa 23.4.         

SAK Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokous pidettiin 22.10.  Tallink Spa  kylpylä hotellissa Tallinnassa, ammattiosastoa edusti kokouksessa 7 osaston jäsentä.

 

TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 27.4.2012 TSL:n hallitukseen valittiin osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Jukka Peippo.

 
Seuturyhmän toiminta suuntautui pääasiassa koulutukseen ja nuorisotoimintaan seuturyhmä käsittää seuraavat osastot ao 008, ao 035, ao 130, ao 178, ao 225, ja ao 436. Seuturyhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2012 valittiin Jouni Linden.

Met-Kan sääntömääräinen vuosikokous 17.1.2012 Helsingissä metalliliiton liittotoimikunnan kokoustiloissa. Bo-Einar Forsman, Kari Hämäläinen oli edustamassa ammattiosastoa.

 

Koulutus


Metalli Länsi-Uudenmaan seuturyhmän järjesti kaikille jäsenille suunnatun kurssin Metalli tuvalla 7.7. Kurssin aihe on antaa tietoa jäseneduista.  Kurssin jälkeen osallistujat voivat mennä halutessaan Rantajameihin. Lippu alueelle maksoi tuettuna 10 €. Syksyllä alkoi seuturyhmän ay-koulu. Siinä on kolme osaa, yksi on Karkkilassa, yksi Nummelassa ja yksi Lohjalla. Päätös jakso on toukokuussa 2013 Latviassa Riikassa. Osastosta kurssiin osallistui kuusi henkilöä. Seuturyhmä järjesti myös 10.3.2012 vaalilautakuntien toimitsijoiden kurssin Metallituvalla kouluttajana V-P Risberg.

Muu koulutus Murikka / Helsinki Uusimaa aluejärjestö.

Linden Jouni                    Ammattiosaston kansainvälinen toiminta              13. -15.2

Linden Jouni                    Opintosihteerien neuvottelu päivät                         10. -11.11

Kalanti Lauri                     Työmarkkinatiedottaja kurssi                                    10. – 11.11

 

Virkistystoiminta

 

SAK:n pilkkikilpailut jotka olivat samalla myös ammattiosaston pilkkikilpailu 25.2..  Virkkalassa Pähkinäniemen rannassa, pilkkijöitä ammattiosastosta oli kaikkiaan 5 henkilöä
SAK:n kesäpäivät+ kesäkisa 18.8. reservin aliupseerien mökillä Hiidensalmessa.

Ammattiosasto järjesti kesäteatteri matkan 30.6 Mustion kesäteatteriin katsomaan Tuplakupla näytelmää. Osasto järjesti 6.10 keilaillan Neidonkeitaalla Lohjalla. Paikalla oli 17 keilaajaa. Osasto järjesti peli-illan 20.10. kaikille peli haluisille jäsenille. Jäseniämme osallistui myös seuraaviin muihin tapahtumiin: SAK:n paikallisjärjestö ”Splättis” turnaus ja keilailta ja Seuturyhmän pilkkikilpailut ja Met-kan pilkkikilpailut  jossa Tarmo Nevala voitti suurimman kalan palkinnon.

 

Ammattiosasto tuki myös paikallista kulttuuria maksamalla 5 € jäsenelle lipun hinnasta.

Ammattiosaston pikkujoulujuhla oli Tallinnassa Tallink Spa hotelli kylpylässä 1. – 2.12. Mukaan lähti kaikkiaan 30 jäsentä seuralaisineen.

Muu toiminta

Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä 4 työhuonekuntaa, Valon Kone Oy, Saajos Oy, Constructor Finland Oy ja Mecra Tekniikka Oy:ssä
 

Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä 50v

15 hlöä, 60v 24 hlöä, , 70v 5 hlöä ja 80v 2 hlöä

Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 25 € / talous ja paikallista kulttuuria 5 € lipun kantaa vastaan..


Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa www.metalli8.net  ja ammattiosastolla on myös, Facebook sivut.

 

Toimikunta