Toimintakertomus 2010

Yleistä

Työllisyys heikkeni kaikissa Länsi-Uudenmaan kunnissa loppuvuodessa.
Jo marraskuussa alkanut työttömyyden kasvu jatkui Länsi-Uudellamaalla myös joulukuussa.
Eniten työttömien määrä lisääntyi Lohjalla, Joulukuun lopussa työttömien määrä kaikkiaan
oli yhteensä 1711 henkilöä mikä on 149 henkilöä enemmän kuin kuukautta aikaisemmin.
Lohjan työttömyysaste nousi jo 8,6 prosenttiin, ja kaikissa muissakin alueen kunnissa työllisyys
myos heikkeni. Vielä ei olla kuitenkaan vuoden takaisissa luvuissa, jolloin
työttömyysaste lähenteli 10 prosenttia.

Joulukuussa työttömyys koetteli Lohjalla erityisesti nuoria. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli
peräti joulukuun lopussa 2010 47 enemmän kuin kuukautta aiemmin. Tilanne on kuitenkin
hieman valoisampi kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä pieneni
hieman vuoden aikana. Yli vuoden Lohjalla on ollut työttömänä 397 henkilöä
Ammattiosaston toiminta-alueen metallityöpaikkoja koetteli työttömyys eri tavalla melkein
jokaista työpaikkaa, pääasiassa kuitenkin työnantaja lomautti työntekijöitään eikä irtisano.
nut niitä.

Vuoden aikana ammattiosaston jäsenmäärään väheni vähän. Vuoden vaihtuessa oli
jäsenmäärä yhteensä 735 kpl josta naisia oli 189 kpl ja miehiä 546 kpl, jakaantuen vielä
seuraavasti A-vapaajäseniä 112 kpl, B-vapaajäseniä 31 kpl, C-vapaajäseniä 33 kpl,
työttömyyseläkeläisiä 19 kpl, työkyvyttömyyseläkeläisiä 26 kpl eli maksavia jäseniä
jäsenmäärästä oli kaikkiaan 538 kpl, ammattiosaston jäsenmäärä on vähentynyt vuoden
aikana yhteensä 19 kpl. Jäsenmääräluvut perustuvat metallin Titaani jäsenrekisteri
ohjelman lukuihin.
Metallin perintäsopimuksia ammattiosastoon tehtiin kaikkiaan vuoden aikana 44 kpl
sisältäen uudet jäset, osaston vaihdot, liiton vaihdot ja työpaikkojen vaihdot.
Vuoden aikana oli C-vapaajäsenyyksiä myönnetty ammattiosastomme jäsenille yhteensä
2 kpl.
Taloyhtiössä missä sijaitsee ammattiosastomme toimitila Metallitupa, 2009 aloitettu
julkisivusaneeraus on valmistunut, kokonaiskustannukset ammattiosaston kohdalta olivat
kaikkiaan 38 860 € eli ammattiosasto käytti omaa pääomaa 10 000 € ja joutui ottamaan
velkaa Osuuspankista 29 000 € 15 vuoden maksuajalla jotta se pystyisi maksamaan oman
osansa saneerauksesta kertakorvauksena.

Ammattiosastossa valitut luottamushenkilöt työpaikoilla

Työsuojelu valinnat 2010-2011
– Valon Kone Oy Niitynpää Jouko työsuojeluvaltuutettu
Niitynpää Teemu 1-varavaltuutettu
Seppo Luoma työsuojeluasiamies
Kari Erikson työsuojeluasiamies
- Saajos Oy Petri Möykkynen työsuojeluvaltuutettu
Samuli Pehkonen 1-varavaltuutettu
- Hyrles Oy Tomi Ikävalko työsuojeluvaltuutettu
Kimmo Karjalainen 1-varavaltuutettu
- Trial Oy Petri Malin työsuojeluvaltuutettu
Riku Järvinen 1-varavaltuutettu
Markku Sahakoski 2-varavaltuutettu
- Röchling Leripa Papertech Service Oy
Risto Malmberg työsuojeluvaltutettu
Pääluottamusmies, toimikausi 2011-2012
- Constructor Finland Oy Jouni Linden pääluottamusmies
Kari Pöllänen varapääluottamusmies
- Valon Kone Oy Jukka Peippo pääluottamusmies
Heikki Lönnqvist varapääluottamusmies
Seppo Luoma osaston luottamusmies
Joni Kunttu osaston luottamusmies
- Saajos Oy Samuli Pehkonen pääluottamusmies
Timo Liuska varapääluottamusmies
- Hyrles Oy Tom Lindevall pääluottamusmies
Sanna Leskinen varapääluottamusmies
- Mecra-Tekniikka Oy Jari Uusimaa pääluottamusmies
Kari Karjalainen varapääluottamusmies
- Alppilux Oy Riitta Häyhänen pääluottamusmies
Maria Tuominen varapääluottamusmies


Kokoukset

Toimikunta on kokoontunut 2010 aikana yhteensä 12 kertaa + järjestäytymiskokoukseen
11.12.2009. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Kari Hämäläinen,
taloudenhoitajana Jari Uusimaa 31.3.2010 saakka. Uusimaa Jarin erottua taloudenhoito
tehtävästä Kari Hämäläinen ja Jouni Linden hoitivat yhdessä taloudenhoito tehtävät
vuoden loppuun asti, kirjanpidon vuodelta 2010 on tehnyt Kari Hämäläinen, Juha
Mikkonen on toiminut opintovastaavana , huvi- virkistys- ja urheiluvastaavana Bo Einar
Forsman, kulttuurivastaavana Maria Tuominen, nuorisovastaavana Kari Karjalainen,
kansainvälisten asioiden vastaavana Sakari Lehtinen, veteraanivastaavana Erkki Hartikka,
kotisivuvastaavana Timo Huovinen ja naisjaoston puheenjohtajana Arja Ahlstedt.
Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin, osanottajat ja käyntimäärät
liitteenä.

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 11.04.2010
Metallituvalla, paikalla 12 osaston jäsentä ja metalliliitosta liiton järjestösihteeri Ville-Petteri
Risberg. Ehdokasasettelu kokous 11.11.2010 Metallituvalla paikalla 12 osaston jäsentä,
Kokouksessa asetettiin vain yksi puheenjohtaja ehdokas, Jouni Linden syyskokoukseen ja
muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä.
Syyskokous 28.11.2010 Metallituvalla, paikalla 11 osaston jäsentä ja SDP:n kansanedustaja
Matti Saarinen. Ehdokasasettelukokouksessa oli asettu tarvittava määrä ehdokkaita
joten ei käyty vaaleja ammattiosaston puheenjohtajasta, toimikunnan varsinaisista- ja
varajäsenistä.
Ammattiosaston puheenjohtajaksi vuodelle 2011 valittiin täten Jouni Linden ja muista
valinnoista on liitteenä henkilölista.
Metallin Uudenmaan aluejärjestön vuosikokous 20.03.2010 osastomme oli edustettuna
täysimääräisenä.
SAK Lohjan paikallisjärjestön vuoden 2010 kevätedustajakokous pidettiin Monkolassa
valtuustosalissa 25.03.2010.
SAK Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokous pidettiin 15.10.2010 laivalla M/S Baltic
Princess, ammattiosastoa edusti kokouksessa 7 osaston jäsentä.
TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 27.04.2010 TSL:n hallitukseen valittiin
osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Jukka Peippo.
Puheenjohtaja Jouni Linden ja sihteeri Kari Hämäläinen osallistuivat Helsinki Uusimaa
toiminta-alueen ammattiosastojen ja seuturyhmien neuvottelu ja suunnittelupäiville
19.01.2010.

Seuturyhmän toiminta suuntautui pääasiassa koulutukseen ja nuorisotoimintaan
seuturyhmä käsittää seuraavat osastot ao 008, ao 035, ao 130, ao 178, ao 225, ja ao 436.
Työjaoston puheenjohtajaksi valittiin Jouni Linden ao 008. (liitteenä seuturyhmän
toimintakertomus)

Ammattiosaston suurin ponnistus on seuturyhmän kohdalta pilottihanke missä palkattiin
pitkäaikaistyötön 8 kk työsuhteeseen tehtävänä työpaikkakartoitus sekä jäsenyyden
aktivoiminen seuturyhmän toimialueella, rahaliikenne on kulkenut osasto 8 kautta.
Met-Kan sääntömääräinen vuosikokous 19.01.2010 Helsingissä metalliliiton
liittotoimikunnan kokoustiloissa. Bo-Einar Forsman, Kari Hämäläinen oli edustamassa
ammattiosastoa.

Koulutus

Metalli Länsi-Uudenmaan seuturyhmän koulutuksia oli 3 kpl vuoden aikana 03.02.2010
työttömyysturva Lohja, 24.07.2010 Tuntumaa Metalliin nuorten tapahtuma,
ammattiosastostamme osallistui 9 nuorta jäsentä ja päiväkurssi maahanmuuttajille
02.10.2010 Helsinki .
Muu koulutus Murikka / Helsinki Uusimaa aluejärjestö.
Linden Jouni Seuturyhmä kurssi 25.-27.01.2010
Työpaikka kartoitus 07.04.2010
Neuvottelutaidon kurssi 26.-30.04.2010
Ennakoiva muutosturva kurssi 24.-28.05.2010
Kotisivu kurssi 15,-17.09.2010
ATK:n jatkokurssi 11,-15.10.2010
Pia Hilska Järjestötoimen peruskurssi 15.-19.02.2010
Ihmissuhteet työpaikalla 13.-17.12.2010
Kaj Talqvist Luottamusmies jatkokurssi 14.-18.06.2010
30.8-3.09.2010
Teemu Niitynpää Työsuojelun peruskurssi12.-16.04.2010
Työsuojelun jatkokurssi 08.-12.11.2010
Työsuojelun jatkokurssi 29.11-03.12,2010
Jouko Niitynpää Työsuojelun peruskurssi12.-16.04.2010
Työsuojelun jatkokurssi 08.-12.11.2010
Työsuojelun jatkokurssi 29.11-03.12.2010
Kimmo Karjalainen Työsuojelun peruskurssi15.-19.02.2010
Tom Lindevall Luottamusmies jatkokurssi.01.- 05.02.2010
Luottamusmies jatkokurssi 01.- 05.03.2010
Jukka Peippo SAK:n koulutus paikallijärjestön ja ammattiosaston kehittäminen
20.-21.03.2010 Raasebori opisto
Kari Hämäläinen ATK-kirjanpito TASERI 14.-16.04.2010 Kiljava opisto

Virkistystoiminta

SAK:n pilkkikilpailut jotka olivat samalla myöskin ammattiosaston pilkkikilpailu 27.2.2010
Haikarissa, pilkkijöitä ammattiosastosta oli kaikkiaan 9 henkilöä
SAK:n kesäpäivät+kesäkisa 22.08.2010, ammattiosastomme oli vähän osallistujia 5 kpl
emmekä osastona voittaneeet joukkuekilpailua mikä on ollut jo melkein perinne.
Ammattiosasto järjesti kesäteatterimatkan 03.07.2010 Tampereelle Pyynikin kesäteatteriin
katsomaan kappaletta Häräntappo ase, katsomassa 40 henkilöä.
Neuvottelu- ja retkeilypäivät 28.08.2010 urheiluopisto Kisakeskus, Raasepori,
ammattiosastostamme osallistui kaikkiaan 19 henkilöä ja 1 alle 4 vuotias tapahtumaan.
Jääkiekko Karjalaturnaus 11.-14.11.2010 ammattiosasto avusti lipun hintaa 15 € / lippu
Ammattiosaston pikkujoulu vietettiin 19.-20.11.2010 risteillen Turku-Tukholma-Turku
osanottajia oli kaikkiaan 38 osallistujaa.
Osaston nuoriso osallistui SAK:n Lohjan paikallisjärjestön hohtokeilailtaan 26.03.2010,
ilmoittautuneita oli 9 osaston nuorta.
Ammattiosaston omaan keilailtaan 02.10.2010 Lohjan keilahallissa osallistui 25 osaston
jäsentä.

Muu toiminta

Ammattiosasto teki yhteensä 25 työehtosopimusaloitetta metalityöväenliitolle.
Sekä liittovaltuuston sääntömääräiselle kevätkokoukselle 5 aloitta ja työttömyyskassalle
1:den aloitteen.
Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä 4 työhuonekuntaa, Valon Kone Oy,
Saajos Oy, Constructor Finland Oy ja Mecra Tekniikka Oy:ssä
Ammattiosasto on myöntänyt yhden opintostipendin Lohjan ammattikoulussa metallialaa
opiskelevalle oppilaille, Janne Salanto
Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä 50v
17 kpl, 60v 26 kpl, 65v 15 kpl, 70v 6 kpl ja 80v 3 kpl (liite nimilista)
Ammattiosasto on huomionut eri järjestöjen tapahtumia.
SAK Lohjan paikallisjärjestö ry 80v osastoa edusti Jouni Linden ja Kari Hämäläinen
Paperiliiton Lohjan osasto 47 100v historiikin julkistaminen osastoa edusti Bo-Einar
Forsman ja Jukka Peippo.
Ammattiosasto osallistui myöskin Nenäpäiville 50€ kehitysmaiden lasten hyväksi.
Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 25 € / talous ja paikallista kulttuuria 5 € lipun
kantaa vastaan.
Järjestösopimusta jatkettiin Nordea pankin kanssa 29.01.2010 alkaen.
Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana yksi keväällä ja
yksi syksyllä.
Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa
www.metalli8.net/ käviöitä yhteensä vuoden aikana 1616 kpl, kaikenkaikkiin perustamisesta
asti 11399 kävijää, ammattiosastolla on myös, Facebook sivut.
Toimikunta