Toimintakertomus 2009

Yleistä


Synkkä vuosi 2009.


Vuosi 2009 oli yhtä sumua. Yhdysvaltain finanssikriisistä alkanut talouden romahdus levisi koko maalilmaan ja pysäytti kaupan. Suomessakin vienti putosi jyrkästi. Vuoden alussa viennin arvo oli lähes puolet kokonaistuotannosta. Nyt se vuoden lopussa on vain noin kolmennes.


Työnantajat haparoivat epävarmuudessa. Työntekijöitä lomautettiin määräajaksi ja toivottiin sumun hälvenevän edes hiukan, enimmillään lomautettujen määrä oli toukokuun alussa noin 90 000. Syksyllä lomauttujen määrä oli vajaat 80 000, mutta määräaikaisia ryhmälomauksia on muutettu henkilökohtaisiksi, joissa loppua ei ole määritelty. Monen työsuhde on päättetty.
Työttömyys alkoi kasvaa jo viime vuoden Marraskuussa ja vauhti kiihtyi pitkin vuotta, huippu oli syyskuussa jolloin työttömyys oli kasvanut 41 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen: Lokakuussa työttömyyden kasvu näytti pysähtyvän, nyt eritetään siristellä sumun läpi, pysähtyikö se todella.


Maailman talouden pohjakosketus tapahtui vuoden puolessa välissä Suomessa hiukan myöhemmin syksyllä. Joko maisema kirkastuu?
Tulevana vuonna työttömien määrä noussee 330 000:een kun se vuonne 2008 se oli 204 000. Optimistit uskovat, että kuopasta on noustu jo neljän vuoden päästä. Pessimistit pelkäävät että sumun hälvettyä löydämme itsemme entistä pahemmasta rotkosta. Työttömyys lisääntyi myöskin Länsi-Uudellamaalla, ripeintä kasvu oli Raaseporissa. Marraskuussa työttömyysaste oli seitsämän Länsi-Uudenmaan kunnan alueella 7,3% Lohjalla työttömyysaste oli lokakuussa 8,4% ja marraskuussa 8,6% Ammattiosaston toiminta-alueen metallityöpaikkoja koetteli työttömyys eri tavalla melkein jokaista työpaikkaa, pääasiassa kuitenkin työnantaja lomautti työntekijöitään.

Lama vaikutti myös ammattiosaston jäsenmäärään vähentävästi. Vuoden vaihtuessa oli jäsenmäärä yhteensä 754 kpl josta naisia oli 201 kpl ja miehiä 553 kpl, jakaantuen vielä seuraavasti A-vapaajäseniä 112 kpl, B-vapaajäseniä 34 kpl, C-vapaajäseniä 24 kpl, työttömyyseläkeläisiä 18 kpl, työkyvyttömyyseläkeläisiä 28 kpl eli maksavia jäseniä jäsenmäärästä oli kaikkiaan 538 kpl, ammattiosaston jäsenmäärä on vähentynyt vuoden
aikana yhteensä 77 kpl. Jäsenmääräluvut perustuvat metallin Titaani jäsenrekisteri ohjelman lukuihin.
Metallin perintäsopimuksia ammattiosastoon tehtiin kaikkiaan vuoden aikana 44 kpl sisältäen uudet jäset, osaston vaihdot, liiton vaihdot ja työpaikkojen vaihdot.
Vuoden aikana oli C-vapaajäsenyyksiä myönnetty ammattiosastomme jäsenille yhteensä 11 kpl.

Taloyhtiössä missä sijaitsee ammattiosastomme toimitila Metallitupa, 2009 aloitettu julkisivusaneeraus, tulee ilmeisesti rasittamaan osastomme taloutta suuresti tulevina vuosina ilmeisesti joudumme supistamaan osaston toimintaa, jotta selviytysimme taloudellisista velvoitteista taloyhtiölle.


Ammattiosastossa valitut luottamushenkilöt työpaikoilla


Työsuojelu valinnat 20010-2011
- MLB Electronics Oy Maarit Törn työsuojeluvaltuutettu
Ngugen-Törmänen Thipiep 1-varavaltuutettu
Tiina Jokela 2-varavaltuutettu
- Mecra tekniikka Oy Kari Karjalainen työsuojeluvaltuutettu
Tero Koponen 1-varavaltuutettu
Marko Oksanen 2-varavaltuutettu
- Mamec Oy Jukka Tervonen työsuojeluvaltuutettu
- Constructor Finland Oy Juha Räsänen työsuojeluvaltuutettu
Mikaen Nurmi 1-varavaltuutettu
Timo Huovinen 2-varavaltuutettu
Pääluottamusmies, toimikausi 2009-2010
- MLB Electronics Oy Tommi Matinlassi pääluottamusmies
- Valon Kone Oy Jukka Peippo pääluottamusmies
Tarmo Laakso varaluottamusmies
Paavo Isoniemi osaston luottamusmies


Kokoukset


Toimikunta on kokoontunut 2009 aikana yhteensä 12 kertaa + järjestäytymiskokoukseen 11.12.2008. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Kari Hämäläinen, taloudenhoitajana Jari Uusimaa, kirjanpidon vuodelta 2009 on tehnyt Kari Hämäläinen, opintovastaavana Jouko Määtänen, huvi- virkistys- ja urheiluvastaavana Bo Einar Forsman, kulttuurivastaavana Maria Tuominen, nuorisovastaavana Kari Karjalainen, kansainvälisten asioiden vastaavana Sakari Lehtinen, veteraanivastaavana Erkki Hartikka,
kotisivuvastaavana Timo Huovinen ja naisjaoston puheenjohtaja Arja Ahlstedt. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin, osanottajat ja käyntimäärät liitteenä.

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 05.04.2009 Metallituvalla, paikalla 12 osaston jäsentä ja metalliliitosta liiton järjestösihteeri Turja Lehtonen. Ehdokasasettelu kokous 12.11.2009 Metallituvalla paikalla 11 osaston jäsentä, Kokouksessa asetettiin vain yksi puheenjohtaja ehdokas, Jouni Linden syyskokoukseen ja muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä.
Syyskokous 29.11.2009 Metallituvalla, paikalla 12 osaston jäsentä ja metalliliitosta Kirsti
Anttila. Ehdokasasettelukokouksessa oli asettu tarvittava määrä ehdokkaita joten ei käyty
vaaleja ammattiosaston puheenjohtajasta, toimikunnan varsinaisista- ja varajäsenistä.
Ammattiosaston puheenjohtajaksi vuodelle 2010 valittiin täten Jouni Linden ja muista
valinnoista on liitteenä henkilölista.

Metallin Uudenmaan aluejärjestön vuosikokous 28.03.2009 osastomme oli edustettuna
täysimääräisenä.
SAK Lohjan paikallisjärjestön vuoden 2009 kevätedustajakokous pidettiin Monkolassa
valtuustosalissa 25.03.2009.
SAK Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokous pidettiin 26.09.2009 Tallinnassa hotelli
Tallink Sparissa ammattiosastoa edusti kokouksessa 7 osaston jäsentä.
Nuorten aktiivitapaaminen 18.-19.04.2009 hotelli Linnea Riihimäki ammattiosastostamme
osallistui Kari Karjalainen.
TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 24.04.2009 TSL:n hallitukseen valittiin
osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Jukka Peippo.
Puheenjohtaja Jouni Linden ja sihteeri Kari Hämäläinen osallistuivat Helsinki Uusimaa
toiminta-alueen ammattiosastojen ja seuturyhmien ajankohtaispäiville 25.09.2009 hotelli
Rantasipi Hyvinkäällä.

Seuturyhmän toiminta suuntautui pääasiassa koulutukseen, seuturyhmä käsittää seuraavat
osastot ao 008, ao 035, ao 130, ao 178, ao 225, ja ao 436. Työjaoston puheenjohtajaksi
valittiin Jouni Linden ao 008. (liitteenä seuturyhmän toimintakertomus)
Met-Kan sääntömääräinen vuosikokous 20.01.2009 Helsingissä metalliliiton
liittotoimikunnan kokoustiloissa. Bo-Einar Forsman, Kari Hämäläinen ja Martti Kemppainen
oli edustamassa ammattiosastoa.
Koulutus
Metalli Länsi-Uudenmaan seuturyhmän koulutuksia oli 3 kpl vuoden aikana 04.02.2009
TEAM liittofuusio info Metallitupa Lohja. 04.04.2009 Yt-neuvottelut ja työttömyysturva
Kansantalo Karkkila ja 18.07.2009 Nuorten tapaaminen Karkkila ammattiosastostamme
osallistui 9 nuorta jäsentä.


Muu koulutus Murikka / Helsinki Uusimaa aluejärjestö.


– Linden Jouni Seuturyhmän koulutus 26.-29.01.2009
Jäsenrekisteri Titaani 27.-29.04.2009
Kirjoitan-siis ajattelen 08.-12.06.2009
Tasa-arvo kurssi 28.-30.09.2009
Viestiä ammattiosastosta tiedotus 14.-16.09.2009
ATK:n peruskurssi 12.-16.10.2009
Työelämän englanti 07.-11.12.2009
Ay-koulu 22.9, 6.10, 20.10,
3.11, 21.11.2009
Pia Hilska Työelämän englanti 07.-11.12.2009
Lauri Kalanti Toiminta tutuksi nuorisokurssi 04.-08.05.2009
Pohjoismainen nuorisokurssi 14.-15.11.2009
Peter Appel Luottamusmiehen peruskurssi 14.-18.09.2009
Kaj Talqvist Luottamusmiehen peruskurssi 14.-18.09.2009
Juhani Koskinen Luottamusmiehen peruskurssi 12.-16.01.2009
Mikko Koivisto Luottamusmiesten perehdyttämisp. 30.01.2009
Jari Uusimaa Tietotekniikan peruskurssi 09.-13.02.2009
Jäsenrekisteri Titaani 27.-29.04.2009
Tietotekniikan jatkokurssi 11.-15.05.2009
Viestiä ammattiosastosta tiedotus 14.-16.09.2009
Viestiä ammattiosastosta kotisivu 16.-19.09.2009
Jäsenhuollon kurssi 07.-09.10.2009
Kari Karjalainen Tietotekniikan peruskurssi 09.-13.02.2009
Tietotekniikan jatkokurssi 11.-15.05.2009
Viestiä ammattiosastosta tiedotus 14.-16.09.2009
Viestiä ammattiosastosta kotisivu 16.-19.09.2009
Tom Lindevall Luottamusmiesten perehdyttämisp. 30.01.2009
Luottamusmiesten peruskurssi 02.-04.09.2009
Pasi Lindevall Luottamusmiesten perehdyttämisp. 30.01.2009
Juha Mikkonen Kulttuuri kurssi 18.-19.04.2009
Kari Hämäläinen SAK:n koulutus paikallijärjestön ja ammattiosaston kehittäminen
23.-24.05.2009 Siikaranta
25.10.2009 Lohja

Ylimääräinen liittokokous.

Neuvoa antava jäsenäänestys 5.-19.2.2009 TEAM liittofuusiosta.( tulos liittofuusion
puolesta)
Ylimääräinen liittokokous Tampereella 2.-3.6.2009 aiheena TEAM liittofuusio, Metallin
Vaikuttajat vaaliliiton liittokokous edustajien johdosta liittofuusiota ei toteuteta vastoin
jäsenäänestys tulosta, koska liiton lopettaminen olisi vaatinut ¾ osaa liittokokous
edustajien äänistä.
Ammattiosastoamme edusti kokouksessa Jouni Linden Metallin vaikuttajat vaaliliitto
(Vasemmistoliitto) Kari Hämäläinen Metallin yhteistyön vaaliliitto (Sosiaalidemokraatti.)
 

Virkistystoiminta

SAK:n pilkkikilpailut jotka olivat samalla myöskin ammattiosaston ja Metallin seuturyhmän pilkkikilpailu 21.2.2009 Haikarissa, pilkkijöitä ammattiosastosta oli kaikkiaan 11 henkilöä. Jääkiekko ottelu HIFK - Blues 28.02.2008 osallistujia yhteensä 17 henkilöä.
SAK:n kesäkisa 13.09.2008, ammattiosastomme oli vähän osallistujia emmekä osastona voittaneeet joukkuekilpailua mikä on ollut jo melkein perinne.
Neuvottelu- ja retkeilypäivät 13.06.2009 Tampereella TUL:n liittojuhlan yhteydessä osallistujia oli vain 6 henkeä ammattiosastosta.
Ammattiosasto järjesti kesäteatterimatkan 27.06.2009 Turkuun Samppalinnan kesäteatteriin katsomaan kappaletta ELVIStellään ALL SHOOK UP, kappaletta oli katsomassa 50 henkilöä.
Ammattiosaston pikkujoulu vietettiin 14.11.2009 Karjaalla ravintola Socissa osanottajia oli kaikkiaan 45 osallistujaa.
Osaston nuoriso osallistui SAK:n Lohjan paikallisjärjestön hohtokeilailtaan 24.04.2009, ilmoittautuneita oli 16 osaston nuorta.
Ammattiosaston omaan keilailtaan 09.10.2009 Lohjan keilahallissa osallistui 27 osaston jäsentä.

Muu toiminta

Ammattiosasto teki alkuvuodesta yhteensä 25 työehtosopimusaloitetta metalityöväenliitolle.
Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä 4 työhuonekuntaa, Valon Kone Oy,
Saajos Oy, Constructor Finland Oy ja Mecra Tekniikka Oy:ssä
Ammattiosasto on myöntänyt yhden opintostipendin Lohjan ammattikoulussa metallialaa opiskelevalle oppilaille, Juha Koskelle.
Aluejärjestön veteraani tapahtumaan Tallinnaan 18.05.2009 osallistui yhteensä 8 ammattiosaston
jäsentä.
Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä 50v 18 kpl, 60v 23 kpl, 65v 8 kpl, 70v 6 kpl ja 80v 7 kpl (liite nimilista)
Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 25 € / talous ja paikallista kulttuuria 5 € lipun kantaa vastaan.
Järjestösopimusta jatkettiin Nordea pankin kanssa 29.01.2009 alkaen.
Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana yksi keväällä ja
yksi syksyllä.
Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa www.metalli8.net käviöitä yhteensä kotisivun perustamisesta vuoden loppuun mennessä 9783 kpl, ammattiosastomme on myös vuoden aikana avannut sosiaalisen vaikuttamisen median kautta, ammattiosaston Facebook sivut.
Toimikunta