Toimintakertomus 2007

 

 

Yleistä

 

Vuoden alussa käytiin eduskuntavaali missä molemmat vasemmistopuolueet kärsivät vaalitappion menettäen eduskuntapaikkoja, oikeisto saavutti vaalivoiton ja suomeen perustettiin oikeisto hallitus.
Irtisanomiset ja eri henkilöstöryhmiä koskevat Yt- neuvottelut jatkuivat Suomessa 2007
Lohjan talousalueen suurin menetys oli Elcoteqin Gunnarlan tehtaan lopetus jossa irtisanottuja työntekijöitä oli kaikkiaan 242 kpl, ja M-realin Kirkniemen tehtaan väenvähennys tarpeet 57 henkilöä kuluvana vuonna tästä selvittiin pääsääntöisin eläkejärjestelyin vain lopulta tuli vain 3 irtisanomista.
Kuitenkin kokonaisuudessaan Lohjan talousalueella selvittiin pelkällä säikähdyksellä menneestä vuodesta ja työllisyystilanne vuoden lopussa oli erittäin hyvä, työttömyysprosentti oli n. 6 mikä oli Uudenmaan matalampia.

 

Ammattiosaston jäsenmäärä vuoden vaihtuessa oli yhteensä 843 kpl josta naisia oli 227 kpl ja miehiä 616 kpl, jakaantuen vielä seuraavasti A-vapaajäseniä 115 kpl, B-vapaajäseniä 39 kpl, C-vapaajäseniä 17 kpl, oppilasjäseniä 8 kpl, työttömyyseläkeläisiä 11kpl, työkyvyttömyyseläkeläisiä 22 kpl eli maksavia jäisenä jäsenmäärästä oli kaikkiaan 631 kpl, ammattiosaston jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana yhteensä 24 kpl. Jäsenmäärä luvut perustuvat Titaani jäsenrekisteri ohjelman lukuihin.

Metallin perintäsopimuksia ammattiosastoon tehtiin kaikkiaan vuoden aikana 112 kpl sisältäen uudet jäset, osaston vaihdot, liiton vaihdot ja työpaikkojen vaihdot.
Metallin rästilistalla oli vuoden aikana kaikkiaan 56 jäsentä jotka erotettiin osaston jäsenyydestä.
Vuoden aikana oli vapaajäsenyyksiä myönnetty seuraavasti A-vapaajäseniä 6 kpl,

ja C-vapaajäseniä 5 kpl

 

Ammattiosastomme vanhin jäsen poistui keskuudestamme 17.03.2007 yli 90 vuotiaana

 

Ammattiosastomme jäsen Kari Hämäläinen valittiin Kone- ja Metallialan tutkintotoimikunnan Uusimaa Itä-Uusimaa puheenjohtajaksi toimikaudelle Heinäkuu 2007 – Kesäkuu 2010

Ammattiosastomme puheenjohtaja Jouni Linden oli valittu liiton Ammattiosastotyöryhmään joka teki raportin ammattiosaston tulevista haasteista.
Raportti liitteenä.

 


Ammattiosastossa toimineet luottamushenkilö

 

Työsuojelu valinnat  2006-2007

 

- Valon Kone Oy                                    Tarmo Laakso                  työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Jukka Peippo                   1-vara valtuutettu

                                                                 Pekka Teräväinen            2-varavaltuutettu

 


- Mecra tekniikka Oy                             Kari Karjalainen               työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Jani Sainio                        1-varavaltuutettu

- Leripa Papertech Service Oy            Risto Malmberg                työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Ilpo Virta                            1-vara valtuutettu
                                                                 Lauri Penttilä                    2-vara valtuutettu

                                                                

 

- Cencorp Oy                                          Pertti Haavisto                  työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Sakari Kataja                   1-varavaltuutettu

                                                                 Juhani Koskinen               2-varavaltuutettu

 

- Alppilux Oy                                           Jukka Oksanen                työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Markku Lepistö                1-varavaltuutettu

                                                                 Hannu Metsälä                 2-varavaltuutettu

 

- L&L Mechatronies Oy                         Arttu Kangas                     työsuojeluvaltuutettu

 

- Photonium Oy                                      Jyrki Kujala                       työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Mikko Keskinen               1-varavaltuutettu

                                                                 Rauno Mikkonen              2-varavaltuutettu


Pääluottamusmies, toimikausi 2007-2008

 

- Photonium Oy                                      Henrik Heikkinen              pääluottamusmies

                                                                 Mika Korhonen                 varaluottamusmies

 

- Saajos Oy                                            Mika Kiiskinen                  pääluottamusmies

                                                                 Timo Liuska                      varaluottamusmies

 

- Valon Kone Oy                                    Jukka Peippo                   pääluottamusmies

                                                                 Tarmo Laakso                  varaluottamusmies

 

- Constructor Finland Oy Jouni Linden                     pääluottamusmies

                                                                 Timo Huovinen                 varaluottamusmies

 

- Mecra Tekniikka Oy                            Jari Uusimaa                    pääluottamusmies

                                                                 Marko Oksanen                varaluottamusmies

 

- Procond Oy                                          Riitta Häyhänen                pääluottamusmies

                                                                 Paavo Malinen                 varaluottamusmies

 

- Cencorp Oy                                          Sakari Kataja                   pääluottamusmies

- Hyrles Oy                                              Ari Pekka Lahtinen          pääluottamusmies
Työsuojelu valinnat kaudelle 2008-2009

Alppilux Oy                                             Jukka Oksanen                työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Maria Tuominen               1-vara valtuutettu

                                                                 Hannu Metsälä                 2-vara valtuutettu

 

Constructor Finland Oy                         Kari Hämäläinen              työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Pirkko Kortelainen           1-vara valtuutettu

                                                                 Timo Huovinen                 2-vara valtuutettu

 

Cencorp Oy                                            Pentti Haavisto                 työsuojeluvaltuutettu

                                                                 Juhani Koskinen               1-vara valtuutettu

                                                                 Sakari Koskinen              2-vara valtuutettu

 

 

 

Kokoukset

 

Toimikunta on kokoontunut 2007 aikana yhteensä 12 kertaa + järjestäytymiskokoukseen 14.12.2006. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Kari Hämäläinen, taloudenhoitajana Riitta Häyhänen, opintovastaavana Jouko Määtänen, huvi- virkistys- ja urheiluvastaavana Bo Einar Forsman, kulttuurivastaavana Martti Kemppainen, nuorisovastaavana Mika Kiiskinen, kansainvälisten asioiden vastaavana Kalevi Salmi, veteraanivastaavana Erkki Hartikka, kotisivuvastaavana Timo Huovinen ja naisjaoston puheenjohtaja Arja Ahlstedt. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin, osanottajat ja käyntimäärät liitteenä.

 

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 15.04.2007 Metallituvalla, paikalla 13 osaston jäsentä ja metalliliitosta Heikki Holappa. Ehdokasasettelu kokous 08.11.2007 Metallituvalla paikalla 13 osaston jäsentä, kokouksessa ei asetettu kuin yksi puheenjohtaja ehdokas Jouni Linden syyskokoukseen ja muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä, joten syyskokouksessa ei tullut äänestystä.
Syyskokous 25.11.2006 Metallituvalla, paikalla 13 osaston jäsentä ja metalliliitosta Kari Lähteenmäki.

Metallin Uudenmaan piirijärjestön vuosikokous 10.02.2007 osastomme oli edustettuna täysimääräisenä, vuosikokous valitsi piirijärjestön piiritoimikuntaan ammattiosastomme jäsenen Kari Hämäläisen piiritoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi. Valeri Manninen ja Kari Hämäläinen valittiin samalla Helsinki – Uusimaa kulttuurijaoksen jäseniksi.


SAK Lohjan paikallisjärjestön vuoden 2007 kevätedustajakokous pidettiin Monkolassa 29.03.2007.          

SAK Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokous pidettiin 29.09.2007 Tallinnassa hotelli Virussa, ammattiosastoa edusti kokouksessa 5 osaston jäsentä.

 

TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 26.04.2007 TSL:n hallitukseen valittiin osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja varajäseneksi Jouko Määttänen.

 

Puheenjohtaja Jouni Linden osallistui puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäiville 7.-8.09.2007 Tikkurila Sokos hotelli Vantaa

Seuturyhmän vuosikokous pidettiin 18.02.2007 Karkkilassa, seuturyhmä käsittää seuraavat osastot ao 008, ao 035, ao 130, ao 178, ao 225, ja ao 436. Työjaoston puheenjohtajaksi valittiin Jouni Linden ao 008. 
Seuturyhmän työjaosto on pitänyt toimintavuoden aikana yhteensä 5 kpl kokouksia, sekä

neuvottelukokous 08.09.2008 Sokos Hotellissa Vantaalla. Seuturyhmän toimintakertomus vuodelta 2007 liitteenä.

Met-Kan sääntömääräinen vuosikokous 17.01.2007 Helsingissä metalliliiton kokoustiloissa Takomo Bo-Einar Forsman, Kari Hämäläinen ja Martti Kemppainen oli edustamassa ammattiosastoa.

 

 


Koulutus

 

Metalli Uudenmaanpiirin Ay-kouluun 2007 osastostamme vain kaksi osaston jäsentä Riitta Häyhänen ja Jouni Linden.
Metalli Länsi-Uudenmaan seuturyhmän koulutuksia oli 2 kpl. 06.10.2007 Aluetoimistolla. Aluetoimisto edunvalvonnan apuna + teatteri osallistujia oli ammattiosastosta13 kpl. 03.11.2007 Liittokokous ja keskusteluasiakirja Lohjalla Metallituvalla, osallistujia 10 osaston jäsentä.

Murikassa kävi opiskelemassa osastomme jäseniä seuraavasti:
- Linden Jouni Seuturyhmän koulutus 31.1.-2.2.2007
- Uusimaa Jari Luottamusmiehen perusteet 05.-09.02.2007
- Karjalainen Kari Luottamusmiehen perusteet 05.-09.02.2007
- Linden Jouni Minä Vaikutan 17.9.-21.9.2007
 

 

 

Opintorengas

 

Opintorengas käsittää ammattiosasto 8, 130 ja 225 yhteistyön. Vuoden aikana ei ole järjestetty yhtään kurssia ja koulutus on siirtynyt seuturyhmän ohjelmaan. Onko tarkoituksen mukaista pyörittää koko Opintorengasta.
 

 

 

Virkistystoiminta

 

Osallistuimme SAK:n pilkkikilpailuihin jotka olivat samalla myöskin ammattiosaston ja Metallin seuturyhmän pilkkikilpailu 24.2.2007 Paloniemessä osallistujia oli 11 kpl.
Jääkiekko ottelu Hifk- Kärpät 24.2.2007 osallistujia oli 43 kpl
Met-Kan pilkkimestaruuskilpailut 3.3.2007 Pohjanpitäjänlahti Pohja, ammattiosastomme


 jäset Maija Kainumaa voitti naisten sarjan ja Reino Stick oli 6 miehet 65v
SAK:n kesäkisa 09.09.2007, ammattiosastomme voitti jälleen osastojen välisen

 

joukkuekilpailun ylivoimaisesti.
Neuvottelu- ja retkeilypäivät 25.08.2007  Korkeasaaressa osastostamme osallistui 76 henkilöä.

Ammattiosasto järjesti kesäteatterimatkan 04.08.2007 Nokialla katsomaan Sininen Uni, kappaletta katsomassa oli 53 henkilöä

Ammattiosaston pikkujoulu vietettiin maissa Karja-Lohjalla ravintola Päiväkummussa osanottajia oli kaikkiaan 47 osallistujaa.

Osaston nuoriso osallistui SAK:n Lohjan paikallisjärjestön keilailtaan 09.03.2007, paikalla oli 6 osaston nuorta.

Piirin nuorisoristeilyyn osallistui 3 osastomme nuorta jäsentä.

 

 

Muu toiminta

Sak 100 vuotta juhlaristeilyyn osallistui osastostamme Jouni Linden ja Kari Hämäläinen kutsuttuina.

Ammattiosasto teki kaikkiaan 14 eri esitystä työehtosopimusneuvotteluihin.

 
Onnittelimme 100v täyttävää Tuusulan Metalliosastoa 3.2.2007, osastoa edusti Jouni Linden.

Onnittelimme Sähköalojen  ammattiosasto 062 sen täyttäessä 50 vuotta 20.10.2007.

Onnittelimme myöskin 100 vuotta täyttävää Pinjaisten Metallityöväen ammattiosastoa 21   08.12.2007.
 

Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä 4 työhuonekuntaa, Valon Kone Oy, Saajos Oy, Constructor Finland Oy ja Mecra Tekniikka Oy:ssä

Ammattiosasto on myöntänyt yhden opintostipendin Lohjan ammattikoulussa metallialaa opiskelevalle oppilaille, Teemu Närhelle.

 

Piirin veteraani tapahtumaan Da Lintsi-Koodi Peacock teatterissa 24.05.2007 osallistui yhteensä 31 ammattiosaston jäsentä.

 

Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä 50v

14 kpl, 60v 17 kpl, 65v 7 kpl, 70v 7 kpl ja 80v 2 kpl (liite nimilista)

 

Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 20 € / talous ja paikallista kulttuuria 4€ lipun kantaa vastaan.


Järjestösopimusta jatkettiin Nordea pankin kanssa 15.02.2007 alkaen.


Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana yksi keväällä ja yksi syksyllä.

 

Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa www.metalli8.net/ osoite muuttunut vuoden alusta

 

 

 

                                                                                                            Toimikunta