Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus

                                                                                                                                  

 

 

Yleistä

 

Ammattiosaston jäsenmäärä vuoden vaihtuessa oli yhteensä 839 kpl, josta naisia oli 240 kpl ja miehiä 599 kpl, jakaantuen vielä seuraavasti A-vapaajäseniä 104 kpl, B-vapaajäseniä 48 kpl, C-vapaajäseniä 10 kpl, oppilasjäseniä 10 kpl, työttömyyseläkeläisiä 7 kpl, työkyvyttömyyseläkeläisiä 24 kpl ja maksavia jäisenä 667 kpl, ammattiosaston jäsenmäärä väheni vuoden aikana yhteensä 48 kpl.
Vuoden aikana oli vapaajäsenyyksiä myönnetty seuraavasti A-vapaajäseniä 6 kpl,

B-vapaajäseniä 1 kpl ja C-vapaajäseniä 1 kpl

Tallinnan edustalla 10.08.2005 tapahtuneen helikopteri onnettomuudessa kuoli useita SAK:n työntekijöitä ja pitkän linjan Ay vaikuttajia. Menehtyneiden joukossa oli Ari Seger, Matti Kopperi ja Pentti Vainio kaikki entisiä metallilaisia.

Paperitehtaat olivat pitkään pysähdyksissä työnantajan työsulkupäätöksen vuoksi yli 6 viikkoa toukokuusta heinäkuun alkuun. Työsulku vaikutti myöskin voimakkaasti Lohjan talouselämään toimiihan paikkakunnalla 2 paperitehdasta.
Lohja sai elinkeinoelämään erittäin suuren piristysruiskeen moottoritien valmistuttua joulukuussa Lohjalla saakka.

 

 

Kokoukset

 

Toimikunta on kokoontunut 2005 aikana yhteensä 11 kertaa + järjestäytymiskokoukseen 09.12.2004. Puheenjohtaja on toiminut Jouni Linden, sihteerinä Kari Hämäläinen, taloudenhoitajana Jari Uusimaa, huvi- virkistys- ja urheiluvastaavana Bo Einar Forsman, kulttuurivastaavana Kalevi Salmi, nuorisovastaavana Timo Huovinen, kansainvälisten asioiden vastaavana Anu Uusimaa, veteraanivastaavana Pekka Liimatainen,kotisivuvastaavana Seppo Hakkarainen / Timo Huovinen ja naisjaoston puheenjohtaja Arja Ahlstedt. Toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet kiitettävästi kokouksiin, osanottajat ja käyntimäärät liitteenä.

Sääntömääräisiä kokouksia on ollut vuoden aikana 3 kpl. Kevätkokous 03.04.2005 Metallituvalla, paikalla 13 osaston jäsentä ja metalliliitosta järjestösihteeri Matti Mäkelä. Ehdokasasettelu kokous 10.11.2005 Metallituvalla paikalla 15 osaston jäsentä, kokouksessa ei asetettu kuin yksi puheenjohtaja ehdokas Jouni Linden syyskokoukseen ja muihin henkilövalintoihin tarvittava määrä henkilöitä, joten syyskokouksessa ei tulllut äänestystä.
Syyskokous 27.11.2005 Metallituvalla, paikalla 15 osaston jäsentä ja metalliliitosta työehtotoimitsija Jyrki Virtanen. Vuoden 2006 toimikunnan kokoonpanoa muutettiin seuraavaan kokoonpanoon, puheenjohtaja + 11 varsinaista jäsentä ja 11 varajäsentä.


SAK Lohjan paikallisjärjestön vuoden 2005 kevätedustajakokous pidettiin Monkolassa 10.03.2005.          

SAK Lohjan paikallisjärjestön syysedustajakokous pidettiin 22.10.2005 Tallinnassa hotelli Virussa, paikallisjärjestön hallituksessa vuonna 2005 toimi osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Jouni Linden varsinaisina jäseninä, ja varalla Bo-Einar Forsman ja Erkki Hartikka.

 

TSL Lohjan seudun opintojärjestön vuosikokous 27.04.2005 TSL:n hallitukseen valittiin osastomme jäsenistä Kari Hämäläinen ja Ulla Viita.

 

Asunto Oy Pellelvonpuiston vuosikokous 03.03.2005 osaston edustajana oli Jouni Linden, Pellervonpuiston hallitukseen tuli valituksi osastosta Jari Uusimaa vuodelle 2005

 

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäiville 3.-4.09.2005 Hyvinkäällä hotelli Rantasipissä.

Metallin Uudenmaan piirijärjestön vuosikokous pidettiin 12.02.2005 Vantaalla Rantasipi Congress & Business Centterissä, osaston edustajat olivat paikalla. Uudenmaan piirijärjestön vuosikokous valitsi piiritoimikuntaan Kari Hämäläisen varsinaiseksi jäseneksi ja Jouni Lindenin varajäseneksi, Valeri Krassilnikov valittiin samalla kulttuurijaokseen varajäseneksi.

Mek-Ka sääntömääräinen vuosikokous 18.01.2005 Helsingissä metalliliiton kokoustiloissa Takomo Bo-Einar Forsman ja Kari Hämäläinen oli edustamassa osastoa.

 


Koulutus

 

Opintorengas 8, 130 ja 225 19.03.2005 kurssi parakkeesta Metallituvalla osastostamme osallistui 7 jäsentä.

Opintorengas 8, 130 ja 225 15.10.2005 jäsenhuolto kurssi Monkolassa osallistui osastostamme 10 jäsentä.

Metalli Uudenmaanpiirin Ay-koulu osastostamme osallistui 11 henkilöä, Pärnun matkaan 8 henkilöä + yksi aviopuoliso.
Nuorten kurssi / saunailta 17.06.2006 reservin aliupseerien kerhon saunalla.

Murikassa kävi opiskelemassa osastomme jäseniä seuraavasti:

- Jouni Linden ja Jari Uusimaa ammattiosaston kirjanpito ( manuaali) 17.01.-21.01.2005
- Timo Huovinen, luottamusmiehen peruskurssi 07.02.-11.02.2005
- Jouni Linden ja Jari Uusimaa ammattiosaston kirjanpito (atk) 14.02.-16.02.2005
- Jari Uusimaa ja Jouni Linden, jäsenrekisteri ohjelma kurssi 27.04.-29.04.2005
- Jouni Linden, palkkaustekniikan kurssi 06.06.-10.06.2005
- Arja Ahlstedt ja Jouni Linden, ihmissuhteet työpaikalla 26.09.-30.09.2005
- Timo Huovinen ja Taru Virtanen, toiminta tutuksi nuorisokurssi 21.11.-25.11.2005
- Jouni Linden, toiminnan johtaminen ja organisointikurssi 31.10.-02.11.2005

 

 

Opintorengas

 

Osastojen 8, 130 ja 225 opintorenkaan toimikunnassa osaston edustajina toimivat Jouko Määttänen ja Jouni Linden. Opintorengas järjesti 2 kurssia vuoden aikana.

 

Virkistystoiminta

 

Osallistuimme SAK:n pilkkikilpailuihin jotka olivat samalla myöskin ammattiosaston pilkkimestaruuskilpailu 26.2.2005 osallistujia oli 11 kpl. SAK:n pilkkikilpailuissa joukkuekilpailussa tuli toinen, kolmas ja neljäs sija.
Neuvottelu- ja retkeilypäivät 27.-29.09.2005 Pietariin ms Silja Operalla osastostamme osallistui osastomme jäsentä 48 kpl

Komediateatteri Arena Haluatko Presidentiksi 29.10.2005 osallistui 53 henkilöä.

Ammattiosaston pikkujoulu Metsola salissa 03.12.2005 osallistujia vain 28 henkilöä

Metalli Uudenmaanpiirin nuorisoristeilylle 02.-03.04.2005 Sami Laurinen

SAK:n nuorten keilaillassa 08.04.2005 osastomme jäseniä yhteensä osallistui 10 kpl

SAK:n Kesäkisat 10.09.2005 Lohjan urheilukentällä, ammattiosasto voitti jälleen kiertopalkinnon. 

Muu toiminta

 

Seuturyhmän perustava kokous pidettiin 01.03.2005 Nummelassa, seuturyhmä käsittää seuraavat osastot ao 008, ao 035, ao 130, ao 178, ao 225, ja ao 436. Työjaoston puheenjohtajana toimi Kari Hämäläinen ao 008.
Edunvalvontaviikko 14.11.2005 kierretyt työpaikat Trial Oy, Lohjan Metallipaja Oy, Lohjan Hitsaus ja Koneistus Oy, Electro-Hill Oy, Lohjan Korjauspalvelu Oy ja MLB Elecronics Oy

puheenjohtaja Jouni Linden ja Veli Matti Markkinen metalliliitosta kiersivät työpaikkoja.
Onnitittelimme 100 vuotta täyttävää Virkkalan työväenyhdistystä 15.05.2005 osastoa edusti Jouni Linden.

Onnittelimme 15.09.2005 Karjaan Auto- ja metallityöväen ammattiosasto 125 sen täyttäessä 50 vuotta osastoa edusti Kari Hämäläinen ja Jouni Linden.

Onnittelimme myöskin 100 vuotta täyttävää Lohjan Työväenyhdistystä 03.11.2005 osastoa edusti Jouni Linden ja Kari Hämäläinen.

Ammattiosastossa on toiminut vuoden aikana yhteensä 4 työhuonekuntaa, Valon Kone Oy, Saajos Oy, Constructor Finland Oy ja Mecra Tekniikka Oy.

Piirin veteraani ja työttömien teatteritapahtumaan osallistui yhteensä 23 ammattiosaston jäsentä.

Ammattiosasto on muistanut osastonsa jäseniä heidän täyttäessään merkkipäiviä. (liite)

Karaokekilpailu 27.-29.08.2005 Neuvottelu ja Retkeilypäivien yhteydessä Pietarin matkalla osastosta osallistui Sami Laurila ollen kovassa joukossa neljäs.

Jäsenistön työväenlehti tilauksia tuettiin 20 € / talous.
Ammattiosaston jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana yksi keväällä ja yksi syksyllä.

Ammattiosaston tiedottamista on myös jatkettu osaston kotisivun avulla osoitteessa http://kotisivu.mtv3.fi/metalli8/

 

 

 

                                                                                                            Toimikunta