Toimintakertomus 2002

Lohjan metallityöväen ammattiosasto n:o 8 ry

Lohjan  metallityöväen  ammattiosasto  n:o 8 ry

Tehtaankatu  9

08100 LOHJA

MK                                                                                                                                                  1/2

 

 

 

Toimintakertomus  vuodelta  2002

 

 

Yleistä 

Ensimmäistä  eurovaluutta  vuotta  2002  sävyttivät  luonnon  mullistukset  ja  tulvat  keski- euroopassa. Sodan  uhka  lähi – idässä  oli  omiaan  lisäämään  pelkoa  taantuman  jatkumisesta  ja näin  ollen  työttömyyden  lisääntymisestä  suhdanneherkillä  aloilla. IT -  ja  electroniikka  alan  lomautukset  jatkuivat  syksyn  aikana  Lohjalla. Öljyn  hinta  oli  loppuvuodesta  ennätyslukemissa.

Lohjan  kaupungissa  tapahtui  vallan  vaihto, Juhani  Rinne  jäi  eläkkeelle  vuoden

2002  lopulla  ja  kaupunginjohtajana  aloitti  marraskuussa  Elina  Lehto.

Marras – Joulukuussa  valittiin  työpaikoilla  uudet  luottamusmiehet (liite).

Osaston  jäsenmäärä  oli vuoden  lopussa  noin  890  henkilöä.     

Kokoukset

                      Toimikunta  kokoontui  vuoden  2002  aikana  11: sta kertaa. Heinäkuu oli 

                      perinteisesti  lomakuukausi, jolloin kokouksia  ei  pidetty. Toimikunnan  jäsenet

                      osallistuivat  kokouksiin  kiitettävästi,( liite). Sääntömääräiset  kokoukset herättivät

                      jäsenistön  mielenkiintoa  saman  verran  kuin  edellisenä  vuonna.

                      Osaston  kevätkokous  pidettiin  Metallituvalla  14.04.2002,  paikalla  15  osaston 

                      jäsentä  ja  liitosta  aluetoimitsija Eero Tuhkanen. Ehdokasasettelu  kokous  pidettiin

                      Metallituvalla  31.10.2002,  13:sta  jäsenen  voimin.  Syyskokous  pidettiin myös

Metallituvalla  24.11.2002,  paikalla  18  osaston  jäsentä  ja  Metalliliiton  edunvalvonta  osastolta  Jari  Mäkinen.   SAK  Lohjan  Paikallisjärjestön  vuoden  2002  kevään  edustaja kokous  pidettiin Lohjan  kaupungintalo  Monkolassa  21.03.2002.   osaston  edustajat  täysimääräisesti  paikalla.  Paikallisjärjestön  syysedustajakokous  pidettiin  kaksivaiheisena  alkoi  27.10.2002 Lohjan  kaupungintalo  Monkolassa, ja  jatkui  16.11.2002  Tallinnassa Olympia hotellissa.   

Metallin Uudenmaan  piirijärjestön  vuosikokous  pidettiin 09.02.2002 Kiljava opistolla, osaston  edustajat  paikalla.  Vuosikokous  valitsi  piirijärjestön

                      toimikuntaan  osastosta  kaksi  jäsentä,  Kari  Hämäläinen  ja  Martti  Kemppainen.

 

Koulutus

Luottamusmiehen  peruskurssille Murikassa osallistuivat Erja  Koivunen, Mehmet  Özkan. Luottamusmiehen  jatkokurssille  Murikassa osallistuivat  Mehmet  Özkan ja

Sakari  Kataja. Metallin  täydennyskurssille  Murikassa  osallistui  Sakari  Kataja

Perhekurssille  Murikassa  osallistuivat  Ismo  Hartikainen,  Jouni  Linden ja 

Erja  Koivunen. Työsuojelun  peruskurssille  Murikassa  osallistuivat  Asta  Ojala  ja  Ritva  Nuutinen.  Työsuojelun  perus- ja jatkokurssille  osallistui  Seppo Hakkarainen.

 

 

 

 

  

Lohjan metallityöväen  ammattiosasto  n:o 8 ry                                                                                   2(2)

Toimintakertomus  v 2002

 

Koulutus

Metallin  AY – kouluun keväällä  osallistui  24 osaston jäsentä,(liite)

Ammattikoulun  stipendit  jäivät  vuonna  2002  jakamatta, sopivien  ehdokkaiden puuttuessa.

Opintorengas

                      Osastojen  8,  130  ja  225  Opintorenkaan  toimikunnassa  osaston  edustajina

toimivat  Kari  Hämäläinen  ja  Jouni  Linden.

 

Virkistystoiminta

                      Osallistuimme  SAK:n  järjestämiin  pilkkikilpailuihin, kesäkisoihin  ja  kesäpäiville        Osasto  voitti  jälleen  kesäkisat  kiertopalkinnon  osallistumispisteillä.

                      Talvipäiville Espoon  Serenassa  09.03.2002  osallistui 73 henkilöä.

Metallin  neuvottelu  ja  retkeilypäivät, tapahtuman  yhteydessä pidetyt  osaston  pikkujoulut keräsivät  MS  Cinderella  risteilylle 12-13.10.2002. noin  162 henkilöä. 

Jäsenistön  teatteriharrastusta  tuettiin.  Huhtikuussa  teimme  teatteriretken  Helsingin  kaupunginteatteriin katsoimme  kappaleen  Puntilan  isäntä  ja  hänen  renkinsä Matti. Noin  50 henkilön  voimin.   

                      Vappujuhlakulkueessa  osaston  lippua  kantoi  puheenjohtaja Kari  Hämäläinen.

 

Muu toiminta

                      Jäsenistön  työväenlehtitilauksia  tuettiin 20 euroa/ talous