Toimintakertomus 2001

TOIMINTAKERTOMUS  VUODELTA  2001

Yleistä

                      Vuotta  2001  sävyttivät  julmat  terrori  teot.  Näkyvimpänä  terrori iskuna

                      Voidaan  pitää  New  Yorkin  pilvenpiirtäjän  tuhoa,  missä  kuoli  tuhansia  ihmisiä.

                      Nämä  terroriteot  eivät  voineet  olla  vaikuttamatta  työllisyyteen  monilla  suhdanne-

                      herkillä  aloilla. Vaikka  IT – alan   alamäki  oli  alkanutkin ,jo vuoden  2001  keväällä

                      Lohjalla  työllisyys  huononi. Elqotex  lopetti  määräaikaisia  työsuhteita  ja

                      työntekijöitä  vähennettiin. Loppuvuodesta  PMJ – automec   lomautti  ja  irtisanoi

                      henkilökuntaa.

                      Vuoden  viimeinen  neljännes  oli  jo  tiukkaa  uuden  euro  valuutan  opettelua.

                      Marras – joulukuu  oli työpaikoilla  pidettyjen työsuojeluvaltuutettujen  valintojen 

                      aikaa.

                      Eila  Teräs  on  kuollut.  Vaikean  sairauden murtamana  Eila  nukkui  pois

                      joukostamme 25.10.2001. Eila toimi osaston Varapuheenjohtajana ja Naisjaoston

                      Puheenjohtajana.

                      Osaston  Naisjaoston  30 v  taivalta  juhlittiin  22.04.2001  

                      Osaston  jäsenmäärä  oli  vuoden  lopussa  n. 890

                      Jäseniä  muistettiin  tänäkin  vuonna  merkkipäivinä

 

Kokoukset

                      Toimikunnan  kokouksia pidettiin  vuoden  2001  aikana  11:sta  kertaa. Heinäkuu oli 

                      perinteisesti  lomakuukausi, jolloin kokouksia  ei  pidetty. Toimikunnan  jäsenet

                      osallistuivat  kokouksiin  kiitettävästi,( liite). Sääntömääräiset  kokoukset  keräsivät

                      vieläkin  vähemmän  jäsenistöä  paikalle, kuin  edellisenä  vuonna.

                      Osaston  kevätkokous  pidettiin  Metallituvalla  08.04.01,  paikalla  17  osaston  jäsen-

                      tä  ja  liitosta  työehtotoimitsija  Heikki  Holappa. Ehdokasasettelu  kokous  myös 

                      Metallituvalla  11.11.01,  15:sta  jäsenen  voimin.  Syyskokous  niin  ikään  Metalli-

                      tuvalla  25.11.01,  paikalla  17  osaston  jäsentä  ja  metalliliitosta  Ari  Kolehmainen 

                      työsuojelu  yksiköstä. SAK  Lohjan  Paikallisjärjestön  vuoden  2001  kevään  edustaja

                      kokous  pidettiin  Tallinnassa  hotelli  Centralissa  17.03.2001.   osaston  edustajat

                     paikalla. Metallin Uudenmaan  piirijärjestön  vuosikokous  pidettiin Työväenakatemia

                      Kauniainen  10.02.01, osaston  edustajat  paikalla.  Vuosikokous  valitsi  piirijärjestön

                      toimikuntaan  osastosta  kaksi  jäsentä,  Kari  Hämäläinen  ja  Martti  Kemppainen.

 

Koulutus

                      Luottamusmiehen  peruskurssille Murikassa osallistuivat   Jouni  Linden  ja Kari  Pöllänen. 

                      Työsuojelun  perus ja  jatkokurssille  Murikassa  osallistui Charles  Plagens.

                      Kolmen kuukauden  kurssille  osallistui  Kalevi  Salmi.

                      Metallin  AY – kouluun  osallistuivat Ritva Nuutinen, Sirpa Linden, Tamara Sirkkunen

                      Jukka Peippo, Pertti Kumaja, Kari Hämäläinen, Jouni Linden,

                       ja  Sami Laurinen. Koulutustilaisuus  uudesta  työehtosopimuksesta ja 

                      Jäsenhuoltokurssi,  saivat kiitettävästi  kiinnostusta.

                      Ammattikoululaisten  stipendit saivat tänä  vuonna, Henri Vainio, Toni Strömberg  ja

                      Jani  Hurme.

 

Opintorengas

                      Osastojen  8,  130  ja  225  opintorenkaan  kursseja  oli  maaliskuussa  kurssi 

                      Tulospalkkauksesta  ja  toukokuussa  toimiympäristö  tutuksi  kurssi  Murikassa.

                      Opintorenkaan  toimikunnassa  osaston  edustajina  toimivat 

                      Kari  Hämäläinen  ja  Jouni  Linden.

 

Virkistystoiminta

                      Osallistuimme  SAK:n  järjestämiin  pilkkikilpailuihin, kesäkisoihin  ja  kesäpäiville

                      Osasto voitti jälleen kesäkisat kiertopalkinnon osallistumispisteillä.

                      Osallistuimme  metallin  Retkeilypäiville, mitkä  pidettiin  25.08.01  Tallinnan  Laulu-

                      lavalla   osastosta osallistui  34 henkilöä.

                      Jäsenistön  teatteriharrastusta  tuettiin.  Heinäkuussa  teimme  yhdistetyn  teatteri ja

                      järviristeily  retken(50henk,)  Tampere + Nokia. Nokian  kesäteatteri  esitti  kappaleen 

                      Pekka  ja  Pätkä.

                      Vappujuhlakulkueessa  osaston  lippua  kantoi  sihteeri.

                      Ammattiosaston  pikkujoulua  vietimme  tänä  vuonna  Karjalohjan  Päiväkummussa

                      Mukana  78 henkilöä.

 

Muu toiminta

                      Jäsenistön  työväenlehtitilauksia  tuettiin  120mk/ talous