Työttömuusturva

Jäsenyydestä

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkansaaja, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee joka työskentelee teollisuuden eri aloilla tai niihin liittyvien yhteisöjen palveluksessa.

Palkansaajana pidetään sellaista työntekijää, jonka toimeentulon katsotaan perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan maksamia etuuksia ovat ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus. Etuuksia myönnetään ja maksetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jäsenyyden alkaminen

Jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, kun työttömyyskassan asiamies on vastaanottanut, allekirjoittanut ja päivännyt liittymislomakkeen (jäsenmaksun perintäsopimuksen). Kassan jäsen ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Teollisuusliiton ja työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä helpoiten sähköisesti tai täyttämällä paperisen liittymislomakkeen. Tarkemmin tietoa löytyy liittymisohjeista ja liiton jäsenrekisteristä, puhelin 020 77 41180 ja sähköposti jasenrekisteri@teollisuusliitto.fi

Teollisuuden työttömyyskassan yksilöjäseneksi liitytään täyttämällä liittymislomake. Lomake toimitetaan täytettynä työttömyyskassaan. Lisätietoja yksilöjäsenyydestä, yksilöjäseneksi liittymisestä ja yksilöjäsenten jäsenmaksuasioista saa kassan palvelunumerosta 020 690 455.

Jäsenyyden siirtäminen palkansaajakassasta

Jos jäsen siirtyy toiseen työttömyyskassaan, hänen hyväkseen luetaan aikaisemmassa kassassa kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika. Uuteen kassaan pitää kuitenkin liittyä kuukauden kuluessa siitä, kun eroaa edellisestä kassasta.

Jos kassasta erotettu jäsen liittyy uudelleen kassan jäseneksi, aikaisempaa jäsenyys- ja työssäoloaikaa ei voida lukea hyväksi. Tässä tapauksessa jäsenyys- ja työssäoloaika alkavat kertyä alusta.

Jäsenyyden siirtäminen yrittäjäkassasta

Jos yrittäjäkassan jäsen siirtyy palkkatyöhön ja liittyy palkansaajakassaan, hän voi saada palkansaajakassasta yrittäjän päivärahaa työttömyyden ajalta. Kun jäsen täyttää palkansaajan 26 viikon työssäoloehdon, tämä yrittäjän ns. jälkisuoja-aika päättyy. Edellytyksenä on, että liittyminen tapahtuu kuukauden kuluessa yrittäjäkassasta eroamisesta.

Jäsenyydestä erottaminen

Kassa voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa jäsenen, joka:

  • on antanut liittyessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
  • on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan
  • kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä ja kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jäsenyydestä voidaan erottaa myös jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa eikä hänellä ole hyväksyttävää syytä jäsenmaksuista vapautumiselle.

 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.