Koulutus ja Murikka

Koulutustoiminta

Yhteystiedot

Opinto-opas

 

Linkkejä

Teollisuusliiton Murikka-opisto

 

 

 

Ajo ohjeet Murikkaan

Valtakunnallinen koulutus

Teollisuusliiton Murikka-opisto Tampereen Teiskossa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kouluttautumiseen.

Koulutusta on tarjolla erilaisissa luottamustehtävissä toimiville niin luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöille kuin ammattiosastojen toimihenkilöillekin. Monet kurssit ovat avoimia myös kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille jäsenille.

Kursseja järjestetään eri aihealueista: sopimustoiminta, neuvottelutaito, palkkatekniikka, työsuojelu, työhyvinvointi, yhdenvertaisuus, järjestötoiminta, johtaminen, ihmissuhde- ja ilmaisutaidot, tietotekniikka jne.

Murikasta saat lisätietoa Murikan kotisivuilta ja Teollisuusliiton koulutuksen toiminta-alueelta, puh. 020 77 41500.

Kaikkien kurssien ajankohdat ja sisällöt näet kurssikalenterista Murikan sivuilla tai opinto-oppaasta.

Kaikille opistokursseille haetaan kurssihakemuslomakkeella (ammattiyhdistysliikkeen kurssihakemus, opintovapaa- ja opintotukihakemus), jonka saa ammattiosaston opintosihteeriltä, luottamusmiehiltä, aluetoimistosta tai liiton toimistosta. Lomakkeen ja sen täyttöohjeet saat myös tästä.

Alueellinen koulutus 

Aluetoimistot järjestävät useita tapahtumia ja koulutustilaisuuksia alueillaan. Alueiden järjestämät tilaisuudet löytyvät kohdasta Alueellinen toiminta ja niihin ilmoittaudutaan alueiden ilmoittamalla tavalla.

Paikallinen koulutus 

Ammattiosastojen ja seuturyhmien järjestämä koulutus on paikallisista tarpeista lähtevää koulutusta. Paikallisen koulutuksen etuja ovat ajankohtaisuus ja jäsenten mahdollisuus osallistua lähellä tapahtuvaan lyhytkestoiseen koulutukseen.

Myös paikallista koulutusta ohjaavat vuosittain liiton ja toiminta-alueiden painopisteet. Jäsenhankintakampanja on keskeinen painopiste tulevina vuosina. Paikallisen koulutuksen tavoitteena on herättää jäsenten kiinnostus työpaikan edunvalvontaan ja parantaa sitä kautta työhyvinvointia. Koulutus aktivoi jäseniä ja kehittää siten järjestötoimintaa.

Paikallisen koulutuksen järjestämisestä saat lisätietoja tästä ja Teollisuusliiton koulutuksen toiminta-alueelta, puh. 020 77 41500 tai koulutusasiantuntijalta Sari Helmiseltä, puh. 040 521 0970.

Ammattitutkinnot

Työssä, oppisopimuksin, kursseilla ja itse opiskellen saavutettu osaaminen voidaan muuttaa viralliseksi ammattitutkinnoksi taidot näyttämällä.

Verkko-opiskelu

Ay-tiedon perusteita voi opiskella myös verkossa. SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen Työelämän verkko-opistossa ovat mukana myös Teollisuusliitto ja Murikka-opisto. www.tyoelamanverkko-opisto.fi.  Sivulta löytyy verkkokurssin lisäksi monia itseopiskelumateriaaleja, joita voi hyödyntää vaikka paikallisessa koulutuksessa.
 

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton yhteistyössä laatiman Työsuhdeasiat-verkkokurssin tavoitteena on työsuhdeasiain tietouden lisääminen. Verkkokurssilla opiskellaan yksin sekä ryhmissä.  Lisätietoja kurssista tästä.