Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus

13.11.2017

udistettu teknologiateollisuuden työehtosopimus (Teknologiateollisuus ry – Teollisuusliitto ry) allekirjoitettiin liittojen välillä 8.11.2017, jolloin työehtosopimus myös astui voimaan.

Työehtosopimuksen sisältöä koskevat muutokset ovat tulleet voimaan pääsääntöisesti 8.11.2017 ellei asianomaisissa sopimuskohdissa ole voimaantulon osalta muuta sovittu.

Uudet työkohtaiset palkat, alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja opiskelijoiden palkat, erilliset lisät sekä pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset tulevat voimaan vasta työehtosopimuksessa erikseen sovitun ajankohdan mukaan.

Ohessa liitteenä työversio uudesta työehtosopimuksesta. Tekstissä punaisella on kirjoitettu muuttuneet kohdat, poistettuja tekstejä ei ole merkitty.  Sininen väri kertoo paikallisen sopimisen kirjauksiin tehdyistä selvennyksistä.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen työversio 2017-2020  PDF