Kevään 2017 arkipyhät ja niiden korvaaminen

23.3.2017

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 23.1 kohdan mukaisesti korvattavia arkipyhiä ovat kevään 2017 aikana:

- pitkäperjantai (14.4.2017) 
- toinen pääsiäispäivä (maanantai 17.4.)

- vappu (maanantai 1.5.)
- helatorstai (25.5.)
- juhannusaatto (perjantai 23.6.)

Arkipyhäkorvauksen suuruus

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan.
Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus saadaan siten, että kerrotaan edellä mainittu arkipyhäkorvaus (8 x keskituntiansio) työviikon säännöllisten työtuntien lukumäärällä ja jaetaan saatu tulo luvulla 40.
Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä arkipyhäkorvausta makseta, vaan hän saa myös arkipyhäviikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.

Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle seuraavin edellytyksin:

1) Työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään kuukauden.
2) Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.
Edellytyspäivä on todellinen työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä. Jos arkipyhää edeltää tai seuraa sovittu tai määrätty työajan tasaamisvapaa (pekkaspäivä), edellytyspäivä siirtyy työtuntijärjestelmän mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi tai seuraavaksi työpäiväksi.