Matkakustannusten korvaukset 1.1.2017 alkaen

20.1.2017

Metalli- ja kaivosala

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen Liiton välisen työehtosopimuksen kohdan 22.4 mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2017 seuraavat:

 

1. Kotimaan päivärahamääräykset ja ateriakorvaus

 Kokopäiväraha, kun matka on kestänyt 
 yli 10 tuntia
 41,00 €
 Osapäiväraha, kun matka on kestänyt 
 yli 6 tuntia
 19,00 €
 Täyden matkavuorokauden jatkeena oleva 
 vajaavuorokausi (2-6 tuntia)
 19,00 €
Täyden matkavuorokauden jatkeena oleva 
 vajaavuorokausi (yli 6 tuntia)
 41,00 €
 Mikäli työntekijä saa ilmaisen tai matkalipun
 hintaan sisältyneen ruoan, puolet päivärahan määristä
 
 Ateriakorvaus on 1/4 kokopäivärahasta 10,25 €
 Yömatkaraha 12,00 €

2. Korvaus oman auton käytöstä

 Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
 auto 41 snt/km, jota korotetaan
  + 7 snt/km perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  + 11 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  + 21 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan kuljettamista autoon kiinnitettynä
  + 3 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  + 3 snt/km, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  + 9 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
 moottorivene
 ≤ 50 hv
 73 snt/km
 moottorivene
 yli 50 hv
 106 snt/km
 moottorikelkka 101 snt/km
 mönkijä  95 snt/km
 moottoripyörä  32 snt/km
 mopo  17 snt/km
 muu    kulkuneuvo 10 snt/km

Muut matkustajat 3 snt/km kutakin henkilöä kohden


 

3. Ulkomaan päiväraha

Työntekijöiden vuotta 2017 koskevat ulkomaan päivärahojen verovapaat määrät PDF

 

Muut sopimusalat

Pelti- ja teollisuuseristysala,  ks. oma sivu

Auto- ja konealat
Tietoliikenneala
Jalometalliala
Mekaanisen metsäteollisuuden korjaamot
Energia-ala
Puolustusministeriön korjaamot

- korvausmäärät ovat samat kuin metalliteollisuudessakin
- mahdolliset muut määräykset tarkista ko. alan työehtosopimuksesta, ks. sivu työehtosopimus